Forskning inom Spektral CT-bildbehandling och och endovaskulära tekniker

Det första pilotprogrammet inom forskningsområdet Imaging and minimally invasive techniques handlar om att med teknikens hjälp diagnosticera och behandla hjärt- och kärlsjukdomar inklusive stroke, samt cancer.  I projektet utvecklas nästa generations datortomografi, en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. Spectral CT är en avancerad röntgenmetod med hög bildupplösning och en helt ny funktionalitet som gör att diagnos och behandling blir säkrare.

Patienter som medverkar vid forskningsprojekt vid MedTechLabs får genomgå en CT-scanning under ledning av sjukhusingenjör och kliniskt ansvarig innan de fortsätter sin behandling. Målet är att forskningen ska leda till säkrare operationer, diagnostik och behandling. CT-tekniken uppgraderas kontinuerligt. I pilotprojektet används även endovaskulär teknik som innebär att man med vägledning av röntgen kan navigera inuti kroppens kärl för att till exempel dra ut blodproppar. Tekniken gör det också möjligt att ta prover och injicera eller deponera läkemedel lokalt i organ som annars är svåra att komma åt.

Pilotprojektet leds av MedTechLabs två programansvariga, Mats Danielsson, professor vid Medicinsk bildfysik, KTH, och Staffan Holmin, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI samt överläkare och ansvariga för FoU, forskning och utveckling vid funktionsområde neuroradiologi vidKarolinska Universitetssjukhuset.

Deltagarna i MedTechLabs forskning är frivilliga patienter och friska testpersoner. Projekten följer god klinisk forskningssed, lag om etikprövning samt andra vård- och forskningsetiska principer. Forskningen ska vara godkänd av relevanta myndigheter.