Infrastruktur för patientnära forskning

MedTechLabs etableras inledningsvis med administrativa lokaler och labbmiljö i Karolinska Universitetssjukhusets forskningsbyggnad BioClinicum. Det MedTechLabs finns därmed i en infrastruktur som innebär att forskningen kan bedrivas i nära samverkan med vårdverksamhet och  patienter. Målsättningen är att centrumet ska utformas för hög nyttjande- och beläggningsgrad av olika forskningsprojekt. Verksamhetschef vid universitetssjukhuset har det yttersta ansvaret för patienter som vistas i MedTechLabs lokaler. Alla forskare som verkar inom MedTechLabs ska ha genomgått utbildning inom Good Clinical Practise (GCP).