Forskning

Patientnära forskning för ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet

Läs mer

Infrastruktur

INFRASTRUKTUR FÖR PATIENTNÄRA FORSKNING

MedTechLabs etableras inledningsvis i BioClinicum vid Karolinska Universitetssjukhuset. Labbmiljön beräknas starta upp under år 2019. Den lokala infrastrukturen möjliggör närhet till patienter. MedTechLabs ska utformas för hög nyttjande- och beläggningsgrad av olika forskningsprojekt..
Läs mer