Lediga tjänster

Här visas lediga tjänster affilierade till MedTechLabs med länkar till respektive värduniversitets annonsering.

Utlysta tjänster per januari 2019:

• Biträdande lektor i endovaskulär teknikutveckling, Karolinska Institutet, länk till annons

• Biträdande lektor i molekylär avbildning/radiokemi, Karolinska Institutet, länk till annons

• Biträdande lektor i medicinsk bildfysik, Kungliga Tekniska Högskolan, länk till annons

• Postdoktor i endovaskulära mikrosystem, Kungliga Tekniska Högskolan, länk till annons

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2019-02-12