Finansiering

Hur finansieras MedTechLabs?

Centrumet finansieras främst via anslag från Stockholms läns landsting enligt beslut i landstingsfullmäktige i december 2017 men även av Karolinska Institutet och KTH. Med MedTechLabs byggs en infrastruktur för medicinteknisk forskning upp i Stockholm och det sker en satsning på att rekrytera framstående forskare inom området. Anslag från privata aktörer som förstärker såväl infrastruktur som rekrytering av fakultet välkomnas av parterna. Dessutom kan enskilda forskargrupper inom MedTechLabs ha finansiering från flera andra aktörer, både privata och statliga.