Kontakt

Generella förfrågningar 

info@medtechlabs.se

 

Press

Tills vidare hanteras frågor från media av parternas respektive pressansvariga

  • KTH: press@kth.se
  • KI Press: 08-524 860 77, e-post: pressinfo@ki.se (vardagar 9–17)
  • SLL Press: 08-123 131 48 (dygnet runt), e-post: press@sll.se (dagtid)