Ledning och organisation

Organisation

MedTechLabs har under 2017 byggts upp av en projektgrupp med representanter från respektive partner. Projektgruppen kommer även under 2018 att arbeta nära MedTechLabs ledning. Styrgruppen är centrets beslutande organ. Parterna representeras i styrgruppen med beaktande av respektive parts del av finansieringen av centret. Region Stockholm har fyra ledamöter, medan KTH och KI representeras av vardera två ledamöter. Ordförande ska vara en av Region Stockholms fyra ledamöter.

Styrgrupp

  • Jan Andersson ordförande, Forskningsdirektör Region Stockholm
  • Anders Gustavsson, Dekan för forskning, Karolinska Institutet
  • Birgitta Janerot Sjöberg, Överläkare i klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Karolinska sjukhuset
  • Nicke Svanvik, Utveckling och Innovationsdirektör Karolinska sjukhuset
  • Annika Stensson Trigell, Vice rektor för forskning, Kungliga Tekniska högskolan
  • Karin Dahlman- Wright, Prorektor, Karolinska Institutet
  • Ozan Öktem, Director Life Science Technologies, Kungliga Tekniska högskolan

Referensgrupp

En referensgrupp ska utses av styrgruppen och ska bestå av representanter från t.ex. patientföreningar och branschorganisationer. Referensgruppen tillsätts för tre år i taget.

Ledning

Föreståndare är Lanie Guiterrez Farewik, professor vid KTH,  email: lanie@mech.kth.se 

Mats Danielsson (Kungliga Tekniska högskolan), Scientific Director.
mats.danielsson@medtechlabs.se

Staffan Holmin (Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset), Scientific Director.
staffan.holmin@medtechlabs.se

Projektgrupp