Organisation

Ledningsgrupp
Föreståndare: Peta Sjölander, universitetslektor vid Kungliga Tekniska Högskolan, e-post: peta.sjolander@medtechlabs.se
Mats Danielsson, professor vid Medicinsk bildfysik, Kungliga Tekniska Högskolan, e-post: mats.danielsson@medtechlabs.se
Staffan Holmin, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI samt överläkare och ansvariga för FoU vid funktionsområde neuroradiologi vid Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset, e-post: staffan.holmin@medtechlabs.se

Projektgrupp
Lena Lewin, Samordnare, Karolinska Institutet, e-post: lena.lewin@medtechlabs.se
Elisabet Rendahl, Samordnare, Region Stockholm, e-post: elisabet.rendahl@medtechlabs.se
Johan Schuber, Samordnare, Kungliga Tekniska Högskolan, e-post: johan.schuber@medtechlabs.se

Styrgrupp
Styrgruppen är MedTechLabs beslutande organ. Parterna representeras i styrgruppen med beaktande av respektive parts del av finansieringen av centret. Region Stockholm har fyra ledamöter, KTH och KI representeras av två ledamöter var. Ordförande ska vara en av Region Stockholms fyra ledamöter.
Orförande: Jan Andersson, Forskningsdirektör Region Stockholm
Anders Gustavsson, Dekan för forskning, Karolinska Institutet
Birgitta Janerot Sjöberg, Överläkare i klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset
Nicke Svanvik, Utveckling och Innovationsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset
Annika Stensson Trigell, Vice rektor för forskning, Kungliga Tekniska Högskolan
Karin Dahlman-Wright, Prorektor, Karolinska Institutet
Peter Savolainen, Föreståndare Life Science Technology Platform, Kungliga Tekniska högskolan

Referensgrupp
Referensgruppen utses av styrgruppen och ska bestå av representanter från t.ex. patientföreningar och branschorganisationer. Referensgruppen tillsätts för tre år i taget.
 

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2019-06-28