Samverkan

MedTechLabs samverkar inom forskning och utbildning med hälso- och sjukvården och företag inom life science.

MedTechLabs ska användas som miljö för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal i metoder och av implementering av forskningsresultat.

Intentionen är även att åstadkomma indirekt samverkan med företag, genom att utveckla kontaktytor för validering av "proof of concept" för nya medicinsk-tekniska produkter och genom att generera rutiner och kunskap som underlättar FAS 1 prövning. Sådana samarbeten ska avtalas på projektnivå.

MedTechLabs ska även samverka genom att vara en arena för symposier och seminarier.

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2019-03-04