Samverkan

MedTechLabs ska även användas som miljö för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal i metod och implementering av forskningsresultat, samt för validering av ”proof of concept” för nya medicintekniska produkter. MedTechLabs ska vara en arena för symposier och seminarier.

 

Företagssamverkan

Intentionen är indirekt samverkan genom att utveckla kontaktytor mellan företag och MedTechLabs för validering av proof of concept. Rutiner och kunskap skall genereras för att underlätta FAS 1 provning inom medicinsk teknik. Samarbetsavtal med externa aktörer, såsom företag, ingås på projektnivå.