Vanliga frågor

Här samlar vi återkommande frågor om MedTechLabs. Hör gärna av dig om du saknar en fråga.

Fråga: Varför börjar centrumet med just forskningsprogrammet Spectral-CT imaging and Endovascular technique?

Svar: Själva idén till centrumet föddes ur det forskningssamarbete om spekatral CT-bildbehandling och endovaskulära tekniker, som inleddes 2013 mellan Professor Mats Danielsson, KTH och Professor Staffan Holmin KI/SLL. Här påvisades möjligheten skapa direkta värden för hälso- och sjukvården genom en satsning på patientnära forskning inom medicinteknik. Därför fick Mats Danielsson och Staffan Holmin i uppdrag att driva det första forskningsprogrammet i MedTechLabs, inklusive att ta fram anställningsprofiler för biträdande lektorat.

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2019-06-12