Vanliga frågor

Här samlar vi återkommande frågor om MedTechLabs. Om du saknar en fråga är du välkommen att höra av dig till oss.

Fråga: Varför börjar centrat med just forskningsprogrammet Spectral-CT imaging and Endovascular technique?

Svar: Själva idén till centrat föddes ur det forskningssamarbete om spekatral CT-bildbehandling och endovaskulära tekniker, som inleddes 2013 mellan Professor Mats Danielsson, KTH och Professor Staffan Holmin KI/SLL. Här påvisades möjligheten skapa direkt värden för hälso- och sjukvården genom en satsning på patientnära forskning inom medicinteknik. Därför fick Mats Danielsson och Staffan Holmin i uppdrag att driva det första forskningsprogrammet i centrat, inklusive att ta fram anställningsprofiler för biträdande lektorat.

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2019-02-08