Till innehåll på sidan

Infrastruktur för patientnära forskning

MedTechLabs etableras inledningsvis med administrativa lokaler och labbmiljö i Karolinska Universitetssjukhusets forskningsbyggnad BioClinicum.

Genom MedTechLabs finns en infrastruktur som innebär att forskningen kan bedrivas i nära samverkan med vårdverksamhet och patienter. Målsättningen är att centrat ska utformas för hög nyttjande- och beläggningsgrad av olika forskningsprojekt. Verksamhetschefen vid universitetssjukhuset har det yttersta ansvaret för de patienter som vistas i MedTechLabs lokaler. Alla forskare som verkar inom MedTechLabs ska ha genomgått utbildning inom Good Clinical Practise (GCP).

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2019-02-12