Till innehåll på sidan

MedTechLabs Seminarium

Professor Staffan Holmin ger en onlineföreläsning om “Vävnadsaccess genom endovaskulär teknik”. Anmälan sker på länken.

Tid: On 2021-02-10 kl 15.00 - 16.00

Föreläsare: Staffan Holmin

Plats: Online

Länk till anmälan

Om Staffan Holmin

Staffan Holmin är professor i klinisk neuroimaging, prefekt bild och funktion, Karolinska Institutet, samt neurokirurg och neuroradiolog, överläkare i neurointervention, vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han har tillsammans med kollegorna inom neurospecialiteterna arbetat med att bygga upp och utveckla den akuta strokevården i Stockholm och internationellt och leder en multidisciplinär forskargrupp vid KI. Forskningen är fokuserad på strokediagnostik och behandling och dessutom på att utveckla nya tekniker och instrument för att kunna leverera celler/läkemedel och ta prover från svåråtkomliga organ genom att använda blodkärlen som inre vägar. Han har givit Sven-Ivar Seldinger honorary lecture vid European congress of radiology samt erhållit Hans Wigzells foundation science prize. Tekniken för att leverera substanser och celler till organ genom kärlväggen genomgår kommersialisering i samarbete med AstraZeneca. Staffan Holmin är forskningsledare vid MedTechLabs för programmet Spectral CT-avbildning och Endovaskulära tekniker.

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2021-01-19