Till innehåll på sidan

Utbildning

MedTechLabs förmedlar kontinuerligt kunskap till vården om resultat från forskningen samt den avancerade teknik- och metodutveckling som sker vid centrumet. Kunskapsförmedlingen handlar bland annat om användning av bildanalys som matchas mot vårdens behov, framför allt när det gäller stora folksjukdomar som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Detta sker genom fortbildning av hälso-och sjukvårdspersonal samt via symposier och seminarier där forskningsrön presenteras.

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2019-02-12