Utbildning

MedTechLabs kommer kontinuerligt att förmedla kunskap till vården om resultat från forskningen samt den avancerade  teknik- och metodutveckling som sker vid centrumet. Bland annat om användning av bildanalys som matchas med vårdens behov, framför allt när det gäller stora folksjukdomar som till exempel cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Detta kommer att ske genom fortbildning av hälso-och sjukvårdspersonal samt via symposier och seminarier där forskningsrön presenteras.