2018-11-22 | Workshop

Som underlag för centrets val av kommande forskningsområde hölls en workshop den 22 november 2018. Klicka på länken för att ladda ner en pdf med dokumentation här