Vår verksamhet

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för patientnära forskning inom medicinteknik med en bred verksamhet.

MedTechLabs är ett samarbete som ska bidra till de mål partnerorganisationerna har för sin respektive kärnverksamhet. Det innebär att centrumets verksamhet består av forskning, utbildning, tillhandahållande av infrastruktur och samverkan. Läs mer om verksamheten under respektive rubrik.

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2019-06-08