Programområde 2

MedTechLabs utlyser nu det andra programområdet vilket fokuserar på AI och/eller bioelektronisk medicin.

För att godkännas krävs att projekten involverar forskare från KTH och KI. Projekten ska ha potential att åstadkomma genombrott i utvecklingen av hur artificiell intelligens och/eller bioelektronisk medicin används inom hälsovården, företrädesvis inom områden där samhället upplever hög sjukdomsbörda, som kroniska- eller degenerativa sjukdomsområden.

Sista ansökningsdag är 2019-06-03.

Alla ansökningar hanteras via Region Stockholms ansökningsportal för forskningsansökningar. Klicka här  för att komma till ansökningsportalen.

Läs mer i utlysningstexten nedan.

Utlysningtext (uppdaterad 2019-04-08) (pdf 193 kB)

The Steering Comittee  utser en beredningsgrupp med representation från både verksamhet och forskning. Beredningsgruppen kan ha både nationella och internationella representanter men inte representanter från de egna organisationerna, dvs från KTH, KI eller Region Stockholm. Särskilt sakkunnigutlåtande kan vid behov inhämtas utanför beredningsgruppen.
Beredningsgruppen lämnar sitt förslag till styrgruppen som fattar beslut om vilket/vilka projekt som ska beviljas medel. Styrgruppen fattar beslut om projekt inom ett eller båda områdena (bioelektronisk medicin, AI) beroende på beredningsgruppens rekommendationer om projekt.

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2019-06-08