Medtech4Health

MedTechLabs utgör Stockholmsregionens nod för Medtech4Health - ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova.

MedTechLabs är stockholmsnod för Medtech4Health

Om Medtech4Health

Medtech4Health startade 2016 och bidrar till förbättringar för patienter och hälso- och sjukvården och gynnar samtidigt Sveriges industriella tillväxt och exportinkomster. Medtech4Health samlar aktörer inom vård och omsorg, näringsliv och akademi. Med människan i fokus stödjer programmet initiativ och projekt inom medicinteknik som kan förbättra för patienter och/eller effektivisera hälso-, sjukvård och omsorg, dels genom öppna utlysningar, dels genom strategiska projekt. Stöttade initiativ kan avse såväl innovativ teknik som förbättrade resurser och processer. Programmet är finansierat av Vinnova. Läs mer på Medtech4Healths webbplats

Nationell samverkan

Aktörer engagerade i programmet idag är svensk medicinteknisk industri, regioner och landsting, patientorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor i sex regioner i Sverige.

Kontakt för Stockholmsnoden

I Stockholmsregionen är MedtechLabs nod-organisation. Frida Lindberg är ansvarig kontaktperson och nås via e-post på frida1@kth.se alt. frida.lindberg@medtech4health.se, och telefon 070-1918173.  

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2019-03-05