Om MedTechLabs

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som skapar nya förutsättningar för hälso- och sjukvården att erbjuda patienter snabbare diagnos och bättre behandling. Centrumet drivs av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm och ska bidra till utvecklingen av medicinteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.

MedTechLabs startade 2018 och innebär att forskare med teknisk och medicinsk klinisk kompetens kan arbeta tillsammans nära patienten. Verksamheten bedrivs inledningsvis i BioClinicum på Karolinska Universitetssjukhuset. Samtliga forskare som affilieras till MedTechLabs ska ha genomgått utbildning inom Good Clinical Practise (GCP) .

  • Centrat har två huvudsakliga uppgifter: att generera ny kunskap inom medicinteknik samt att förmedla och implementera denna kunskap i vården.
  • Den strålningssäkra labbmiljön om 40 kvm i BioClinicum i nära anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset blir tillgänglig för forskargrupper under 2019.
  • Med MedTechLabs byggs en infrastruktur för medicinteknisk forskning upp i Stockholm och det sker en satsning på att rekrytera framstående forskare inom området.

Centrat finansieras främst via anslag från Region Stockholm enligt beslut  i landstingsfullmäktige i december 2017, och även av Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Anslag från privata aktörer som förstärker såväl infrastruktur som rekrytering av fakultet välkomnas av parterna. Dessutom kan enskilda forskargrupper inom MedTechLabs ha finansiering från flera andra aktörer, både privata och statliga.

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2019-02-25