Om centret

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som skapar nya förutsättningar för hälso- och sjukvården att erbjuda patienter snabbare diagnos och bättre behandling. Centrumet drivs av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm och ska bidra till utvecklingen av medicinteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2019-11-12