Forskare

Mats Danielsson Professor i Medicinsk bildfysik, KTH

Mats Danielsson har tagit fram röntgenteknik som förbättrat mammografiundersökningar och arbetar med nästa generations datortomografi. Han är professor i Medicinsk bildfysik vid Kungliga Tekniska Högskolan och programansvarig för MedTechLabs.  

– Vårt mål är att MTL ska bli ett världsledande medicintekniskt forskningscenter där vi tar fram behandlingar som ger nytta för stora patientgrupper. Vi är resultatinriktade och ska verkligen göra skillnad, säger Mats Danielsson.

De senaste 30 åren har det skett en stark utveckling av medicinteknik som påverkat överlevnad och livskvalitet vid många folksjukdomar, konstaterar han.
– För tio år sedan sågade man upp bröstkorgen vid hjärtoperationer, i dag kan samma operationer göras med minimalinvasiv teknik som gör att man kan gå in med små instrument. Det räddar människoliv. När det gäller stroke har det skett en fantastisk utveckling som vi bara är i början av.

Mats Danielssons forskargrupp vid KTH arbetar för närvarande med att ta fram nästa generations datortomografi, en skiktröntgen som ska kunna ta fram röntgenbilder där det går att upptäcka mycket små cancertumörer. Det blir även lättare att se hur tumören utvecklas och om den svarar på behandling. Tekniken ska testas på MedTechLabs.

Mats Danielsson har varit anställd vid KTH sedan 1999. Han har forskat vid CERN-laboratoriet i Schweiz, som är världsledande inom partikelfysik och högenergifysik, och vid Berkley-laboratoriet i USA.

Tillsammans med sina medarbetare har Mats Danielsson tagit fram röntgentekniken Microdose Mammography som ger hög bildkvalitet med låg stråldos. Tekniken har inneburit att fler fall av bröstcancer upptäcks tidigt. Den används vid många kliniker i Sverige och runt om i världen.

 

Staffan Holmin, Professor och överläkare Neuroradiologi, KI/Karolinska universitetssjukhuset

Staffan Holmin har utvecklat en ny metod för att leverera celler och substanser till svåråtkomliga organ. Han är professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, överläkare och FoU-ansvarig vid FO neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset och programansvarig för MedTechLabs.


– Vi inom sjukvården ser behoven och kan skapa en önskelista att diskutera med ingenjörerna. Genom att kombinera våra kunskaper kan vi inom MedTechLabs lösa problem som inte går att lösa på var sitt håll, säger Staffan Holmin.

Staffan Holmin leder en forskargrupp vid Karolinska Institutet, inriktad på endovaskulär teknik och medicinsk bildvetenskap. Ett exempel på endovaskulär teknik är en ny metod för att leverera celler eller substanser genom kärlväggen till svåråtkomliga organ utan att oönskade sidoeffekter uppstår.

– Metoden kan få en stor betydelse för patienter med hjärtinfarkt, njursjukdomar och cancer i olika organ, säger Staffan Holmin.

Andra exempel är vidareutveckling av bilddiagnostik vid akut stroke och trombektomi, som innebär att man diagnosticerar och tar bort blodproppar i hjärnan med hjälp av en smal kateter som förs in via ljumsken. Metoden gör att fler patienter med stroke överlever och återhämtar sig.

Staffan Holmin är både forskare och läkare. Han arbetar kliniskt vid Karolinska Universitetssjukhuset där han opererar patienter, bland annat med stroke orsakad av blodpropp eller blödning. Han ingår också i den grupp vid KTH som tar fram nästa generations datortomografi, skiktröntgen.

Han doktorerade vid KI 1997 och har varit läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset sedan 1999. Han har även forskat vid Hospital Bicêtre, Paris.