Skip to main content

MedTechLabs in media

Here are a sample of journalistic articles connected to MedTechLabs. Some of the articles are possible to download and read in full text.

World-class research center when doctors and engineers work together
2022-03-01 | Dagens industri
"He wants to create a Swedish MIT, a world-class research center for medical technology where the cross-fertilization of KI and KTH, doctors and engineers is part of the secret. "The model we set up and believe in is that engineers and doctors work closely together. We demand that it be a research couple consisting of an engineer and a doctor who runs all projects," explains Niclas Roxhed, director of Medtechlabs."
Read more (in Swedish): pdf (pdf 698 kB)

Breast Cancer Research at Medtechlabs receives SEK four millions
2022-02-07 | MedTech Magazine
"Fredrik Strand, breast radiologist and researcher at Medtechlabs, is granted funding for research on breast cancer. Fredrik Strand, a specialist in X-ray at Karolinska University Hospital and a researcher at Medtechlabs, receives four million from Horizon Europe, which distributes a total of SEK 60 million in research support to participants in the Radioval project."
Read more (in Swedish): link to article  

Irene Svenonius: "We have a very strong basis to realize the goal in life science"
2022-02-07 | MedTech Magazine
"Niklas Roxhed, director of Medtechlabs, compares the life science cluster in Hagastaden with American life science clusters. And it is precisely in such clusters that the conditions for new ideas are generated and breakthrough technologies are created, he says.
- What is happening here in Hagastaden, with Karolinska University Hospital as the church in the village, is exciting. The thoughts go to Kendall Square in Boston, which is a boiling cauldron where all the pharmaceutical companies are wedged between Harvard and MIT, he told Life Science Sweden earlier this week."
Read more (in Swedish): link to article  

Planen – Så ska Stockholm bli en ledande life science-stad
2022-02-01 | Life Science Sweden
"Stockholm vill bli värdstad för en av de största internationella kongresserna om medicinteknik. Planen är en del i ambitionen att bli en av de mest framstående regionerna inom life science i världen.
- Det ligger helt i linje med vad Stockholms stad och region vill, säger Niklas Roxhed, forskningsledare för Medtechlabs och biträdande professor på KTH, till Life Science Sweden."
Read more (in Swedish): länk till artikel  

Ny skiktröntgen invigd på Karolinska universitetssjukhuset
2021-11-02 | Life Science Sweden
"Under fredagen invigdes världens första kiselbaserade fotonräknande datortomograf på Medtechlabs på Karolinska universitetssjukhuset. Den nya röntgentekniken är den första i världen i sitt slag, och med en högre upplösning i skiktröntgenbilderna kan man förbättra diagnostiken och därmed behandlingsresultat samtidigt som stråldosen sänks.
- Man kan göra pixlarna mindre så det blir bättre upplösning, säger Mats Danielsson, som ligger bakom tekniken."
 Read more (in Swedish): länk till artikel  

Forskare utmanar pillren. Målet: ersätta traditionella läkemedel med trådlös bioelektronik
2021-10-19 | Dagens industri
"I början av 2020 startade Peder Olofsson ett nytt tvärvetenskapligt samarbete med KTH inom forskningscentret Medtechlabs där läkare, immunologer, ingenjörer och matematiker samarbetar. "Vi analyserar nervsignaler vid inflammation med sikte på att lägga grunden för att automatiskt styra antiinflammatorisk behandling", berättar han. Försök på patienter med kronisk inflammation pågår redan internationellt. "Kliniska studier av reumatism och inflammatorisk tarmsjukdom visar uppmuntrande preliminära resultat. Men större och bättre designade studier och mer precisa metoder för nervstimulering behövs för att generera säkrare observationer."
Read more (in Swedish): pdf (pdf 171 kB)

Världens första fotonräknande datortomograf baserad på kiselteknik
2021-10-07 | Onkologi i Sverige
"Svensk innovativ teknik från Kungliga Tekniska Högskolan testas i en klinisk forskningsmiljö på Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset. Bättre bildkvalité och lägre strålningsdos kan förbättra diagnostiken på en rad områden, bland annat för cancer och hjärt- kärlsjukdomar."
Read more (in Swedish): länk till artikel  

AI ger högre precision vid bröstcancerdiagnostik
2021-09-30 | Onkologi i Sverige
"Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en metod baserad på artificiell intelligens (AI) som förbättrar diagnostiken av bröstcancertumörer och möjligheten att förutse risken för återfall. Den förbättrade diagnostiska precisionen kan leda till mer individanpassad behandling för den stora grupp bröstcancerpatienter som har mellanrisktumörer. Resultaten publiceras i tidskriften Annals."
Read more (in Swedish): länk till artikel  

Har utvecklat metod för att värdera medicinska patent
2021-09-14 | Life Science Sweden
"Nyligen utförde man en analys av Medtechlabs på uppdrag av KTH. Patent som tagits av forskare från Medtechlabs inom framförallt 3D-skanning jämfördes med patent från tre andra världsledande forskningscentrum inom samma område.
- Det är ett sätt att få ett kvitto på hur bra det går, att göra en nulägesanalys. I det här fallet kunde vi visa att Medtechlabs har patent med väldigt hög sannolikhet att nå högt affärsvärde jämfört med de andra. "
Read more (in Swedish): länk till artikel  

Jackpott för forskningen
2021-06-22 | Dagens industri
"Ny studie: Värdet i världsklass på svensk medicinteknik. På samma världsledande toppnivå som Stanford, Harvard, Oxford och Johns Hopkins, där befinner sig svensk forskning inom medicinteknik. Det visar en ny, unik studie av det ekonomiska värdet av forskningspatent."
Read more (in Swedish): pdf (pdf 153 kB)

ML mot långtidscovid
2021-04-23 | Voister
"Nu vill forskare vid Karolinska Institutet och KTH:s MedTechLabs lösa sjukdomens gåta med matematiska beräkningar och maskininlärningsalgoritmer."
Read more (in Swedish): länk till artikel 

Man kan aldrig slappna av
2021-02-26 | Life Science Sweden
Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör för Region Stockholm och ordförande för Medtechlabs berättar om sin karriär och utmaningarna i sina nuvarande roller.

Read more (in Swedish): link to artikel

 
 

Belongs to: MedTechLabs
Last changed: Mar 14, 2022