Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Forskning

Med fokus på de stora folksjukdomarna och medicinska utmaningar. 
Våra nuvarande forskningsområden inkluderar avbildning och minimalt invasiva metoder, AI inom hälso- och sjukvård samt bioelektronisk medicin.

25400

År 2021 drabbades ungefär 25 400 personer och 5 900 avled med stroke (hjärninfarkt eller hjärnblödning). Källa Socialstyrelsen.

23000

År 2021 fick cirka 23 000 personer en akut hjärtinfarkt i Sverige och drygt 4 700 personer avled. Källa Socialstyrelsen

75313

År 2021 rapporterades 75 313 maligna tumörer för 68 810 individer. Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer. Källa Socialstyrelsen

10 %

Njursvikt är en dold folksjukdom som berör en av tio svenskar. Källa Njurförbundet.

Forskningsprogram

Varje forskningsområde omfattar ett eller flera forskningsprogram. Programmen kan omfatta såväl prevention som diagnostisering och terapi.

Forskningsprogrammen fastställs efter att högsta ansvariga för de stora sjukhusen och primärvården har angett behov och Karolinska Institutet och KTH har kommenterat forskningsintresse och kompetens.

Utlysningar och affiliering

Vid utlysning av ett nytt forskningsprogram utser styrgruppen en bedömningsgrupp bestående av nationella och internationella experter. Bedömningsgruppen föreslår en rangordning av ansökningarna. Styrgruppen beslutar sedan om forskningsprogram. Styrgruppen behandlar även ansökningar om affiliering till MedTechLabs.

Klinisk relevans

En förutsättning för att säkerställa klinisk relevans i projekten är att patienter och friska personer deltar i kliniska studier. Projekten inom centrumet ska följa god klinisk forskningssed (GCP), lagen om etikprövning samt andra vård- och forskningsetiska principer. Projekten ska även vara godkända av relevanta myndigheter.

Satsning på ung fakultet

MedTechLabs Fellowship program innebär en satsning på att rekrytera unga forskare till KTH och Karolinska Institutet, som biträdande lektorer. 

Fellowship program

Tre strategiska rekryteringar med karriärväg vid KTH eller Karolinska Institutet har gjorts för att stärka forskningsprogrammet Spektral datortomografi (CT) och Endovaskulära tekniker. Fellowship programmet kan komma att utökas med mobilitetsprogram för att attrahera internationellt välrenommerade forskare att bedriva sin forskning vid MedTechLabs, med KTH eller Karolinska Institutet som värduniversitet.

Forskningsledare

MedTechLabs har 14 forskningsledare som är knutna till centrumet. Varje program leds av en programledare från KI respektive KTH.

Jeroen Goos

MedTechLabs Fellow. Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Biträdande lektor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Mats Persson

MedTechLabs Fellow. Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Biträdande lektor vid institutionen för medicinsk bildfysik, KTH.

Johan Lundberg

MedTechLabs Fellow. Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Biträdande lektor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och läkare…

Hans Blom

Docent KTH/SciLifeLab. Optisk 3D-mikroskopi för mer effektiv behandling av njursjukdomar. Docent vid KTH i biofysik.

Sigrid Lundberg

MD, PhD, överläkare med FoUU ansvar, Karolinska Institutet. Optisk 3D-mikroskopi för mer effektiv behandling av njursjukdomar. Forskningsledare och överläkare…

Kevin Smith

Lektor vid KTH och programledare. Avbildning och diagnos av bröstcancer med stöd av artificiell intelligens. Programledare och lektor i…

Niclas Roxhed

Docent. Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Lektor vid avdelningen för mikro- och nanosystem vid KTH.

Peder Olofsson

Docent vid Karolinska Institutet och specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset. Bioelektronisk medicin, Programledare och chef för avdelningen för kardiovaskulär medicin vid…

Johan Hartman

Professor och läkare, program- och forskningsledare. Avbildning och diagnos av bröstcancer med stöd av artificiell intelligens. Programledare och professor…

Henrik Hult

Professor i matematisk statistik, KTH. Bioelektronisk medicin, Programledare och professor vid avdelningen för matematisk statistik vid KTH.

Mats Danielsson

Programledare Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Professor i medicinsk bildfysik vid KTH.

Staffan Holmin

Professor Karolinska Institutet, överläkare neuroradiologi Karolinska Universitetssjukhuset. Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Programledare och professor vid Karolinska Institutet samt…

Forskarfilmer

Lär dig mer om flera banbrytande projekt. Vi tar Stockholms stolta arv vidare när det gäller medicintekniska innovationer.

Utveckling av autonom nervstimulering för individualiserad behandling av inflammatoriska sjukdomar

Inom programmet Biolektronisk medicin arbetar läkare, immunologer, ingenjörer och matematiker tillsammans för att hitta alternativa sätt att behandla inflammatoriska sjukdomar.

Utveckling av en icke-invasiv behandlingsterapi mot cancer

Inom programmet Spektral CT och Endovaskulära tekniker utvecklas en icke-invasiv behandlingsterapi mot cancer. Den tvärvetenskapliga miljön underlättar idéutveckling, datatolkning och problemlösning i en takt som är svår att uppnå någon…

En fotonspårande detektor för datortomografi med exceptionell bildkvalitet

Inom programmet Spektral CT och Endovaskulära tekniker utvecklas nästa generations teknologi för datortomografi, till gagn för miljontals patienter världen över. Framgångsnyckeln är samarbete inom tvärvetenskapliga team med olika spetskompetenser.

Forskningsprojekt

MedTechLabs har forskning inom: Avbildning och minimalt invasiva metoder, AI inom hälso- och sjukvården och Bioelektronisk medicin. Varje område omfattar ett eller flera forskningsprogram. Programmen kan omfatta såväl prevention som diagnostisering och terapi. Inom programmet Spektral CT och Endovaskulära tekniker pågår även ett Fellowship program.

Forskningsprojekt

Med teknikens hjälp kommer patienter med stroke, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och inflammatoriska tillstånd att kunna få betydligt bättre diagnoser och behandlingar.

Forskarfilmer

Lär dig mer om flera banbrytande projekt. MedTechLabs tar Stockholms stolta arv när det kommer till medicintekniska innovationer. Videorna är på svenska…

Forskningsledare

MedTechLabs har 14 forskningsledare som är knutna till centrumet. Varje program leds av en programledare från KI respektive KTH.