Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm
Nyheter

Utlysning av nytt forskningsprogram

Deadline 7 juni 2023. MedTechLabs tillkännager en utlysning för finansiering av forskningsprogram inom områdena 1) Precisionshälsa och 2) Datadriven forskning inom hälso-…

Nyheter

Intervju: Han leder pionjärprojekt för virtuella kliniska prövningar av fotonräknande CT

Projektet, finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), sker i samarbete med GE Healthcare och leds av Erik Fredenberg, adjungerad professor vid…

Sida

Forskning

Med fokus på de stora folksjukdomarna. Vi bedriver forskning inom områdena Avbildning och minimalt invasiva metoder, Artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården…

Forskning

MedTechLabs har forskning inom: Avbildning och minimalt invasiva metoder, AI inom hälso- och sjukvården och Bioelektronisk medicin. Varje område omfattar ett eller flera forskningsprogram. Programmen kan omfatta såväl prevention som diagnostisering och terapi. Inom programmet Spektral CT och Endovaskulära tekniker pågår ett Fellowship program

Forskningsprojekt

Med teknikens hjälp kommer patienter med stroke, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och inflammatoriska tillstånd att kunna få betydligt bättre diagnoser och behandlingar.

Forskarfilmer

Lär dig mer om flera banbrytande projekt. MedTechLabs tar Stockholms stolta arv när det kommer till medicintekniska innovationer. Videorna är på svenska…

Forskningsledare

MedTechLabs har 14 forskningsledare som är knutna till centrumet. Varje program leds av en programledare från KI respektive KTH.

Resultat 2022

44 MSEK

Forskningsledarna har fått anslag på 44 mnkr, en utväxling på 3:1 av MedTechLabs finansiering; 14 mnkr.

46 %

Andelen forskningspublikationer som antogs till de mest ansedda tidskrifterna (topp20%) var 46,5 %.

Nyheter

Nyheter

Nu startar Centre for Imaging Research – en nationell infrastruktur med sikte på framtidens medicinska bildteknik

Ett nytt centrum som samlar dagens och morgondagens kompetens och teknik inom medicinsk bildteknik. Förväntningarna på Centre of Imaging Research (CIR) och…

Nyheter

Molnplattform ska få ut MedTechLabs forskningsresultat snabbare i vården

MedTechLabs har valt Collective Minds Radiology för sin satsning på undervisning inom akut stroke. Avtalet är på tre år och ger utrymme…

Nyheter

Utlysning av nytt forskningsprogram

Deadline 7 juni 2023. MedTechLabs tillkännager en utlysning för finansiering av forskningsprogram inom områdena 1) Precisionshälsa och 2) Datadriven forskning inom hälso-…

Om oss

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som skapar bättre förutsättningar för patienters överlevnad och förbättrad livskvalitet vid hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och andra folksjukdomar. Vi vill bidra till att vården kan erbjuda sina patienter en mycket säkrare diagnos och bättre behandling, till lägre kostnad.

Vårt mål är att MedTechLabs ska bli ett världsledande medicintekniskt forskningscenter.

Mats Danielsson

Programledare och professor i Medicinsk bildfysik vid KTH.