Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Forskarfilmer

Lär dig mer om våra banbrytande forskningsprojekt. Videofilmerna är på svenska och har engelska undertexter.

Utveckling av autonom nervstimulering för individualiserad behandling av inflammatoriska sjukdomar

Inom programmet Biolektronisk medicin arbetar läkare, immunologer, ingenjörer och matematiker tillsammans för att hitta alternativa sätt att behandla inflammatoriska sjukdomar.

Utveckling av en icke-invasiv behandlingsterapi mot cancer

Inom programmet Spektral CT och Endovaskulära tekniker utvecklas en icke-invasiv behandlingsterapi mot cancer. Den tvärvetenskapliga miljön underlättar idéutveckling, datatolkning och problemlösning i en takt som är svår att uppnå någon…

En fotonspårande detektor för datortomografi med exceptionell bildkvalitet

Inom programmet Spektral CT och Endovaskulära tekniker utvecklas nästa generations teknologi för datortomografi, till gagn för miljontals patienter världen över. Framgångsnyckeln är samarbete inom tvärvetenskapliga team med olika spetskompetenser.

Utveckling av autonom nervstimulering för individualiserad behandling av inflammatoriska sjukdomar

Inom programmet Biolektronisk medicin arbetar läkare, immunologer, ingenjörer och matematiker tillsammans för att hitta alternativa sätt att behandla inflammatoriska sjukdomar.

Utveckling av en icke-invasiv behandlingsterapi mot cancer

Inom programmet Spektral CT och Endovaskulära tekniker utvecklas en icke-invasiv behandlingsterapi mot cancer. Den tvärvetenskapliga miljön underlättar idéutveckling, datatolkning och problemlösning i en takt som är svår att uppnå någon…

En fotonspårande detektor för datortomografi med exceptionell bildkvalitet

Inom programmet Spektral CT och Endovaskulära tekniker utvecklas nästa generations teknologi för datortomografi, till gagn för miljontals patienter världen över. Framgångsnyckeln är samarbete inom tvärvetenskapliga team med olika spetskompetenser.