Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Forskningsledare

MedTechLabs har 20 forskningsledare som är knutna till centrumet. Varje program leds av en programledare från KI respektive KTH.
Porträttbild på Tobias Granberg framför en datortomograf

Tobias Granberg

Programdirektör Klinisk tillämpning av nästa generations elastografi med magnetisk resonans i hjärnan för neurodegenerativa sjukdomar och hjärntumörer. Leder en…

Portrait photo of Malin Holzmann

Malin Holzmann

Programdirektör Kontinuerlig laktatmätning och prevention av fetal hypoxi under förlossning. Obstetriker och överläkare vid medicinska enheten för graviditet och…

Portrait picture of Saul Rodriguez Duenas

Saul Rodriguez Duenas

Programdirektör Kontinuerlig laktatmätning och förebyggande av fetal hypoxi under förlossning. Biträdande professor vid avdelningen för elektronik och inbyggda system…

Portrait picture of Rodrigo Moreno

Rodrigo Moreno

Programdirektör Klinisk tillämpning av nästa generations elastografi med magnetisk resonans i hjärnan för neurodegenerativa sjukdomar och hjärntumörer. Universitetslektor vid…

Jeroen Goos

MedTechLabs Fellow. Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Biträdande lektor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Mats Persson

MedTechLabs Fellow. Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Biträdande lektor vid institutionen för medicinsk bildfysik, KTH.

Johan Lundberg

MedTechLabs Fellow. Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Biträdande lektor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och läkare…

Hans Blom

Docent KTH/SciLifeLab. Optisk 3D-mikroskopi för mer effektiv behandling av njursjukdomar. Docent vid KTH i biofysik.

Sigrid Lundberg

MD, PhD, överläkare med FoUU ansvar, Karolinska Institutet. Optisk 3D-mikroskopi för mer effektiv behandling av njursjukdomar. Forskningsledare och överläkare…

Kevin Smith

Lektor vid KTH och programledare. Avbildning och diagnos av bröstcancer med stöd av artificiell intelligens. Programledare och lektor i…

Niclas Roxhed

Docent. Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Lektor vid avdelningen för mikro- och nanosystem vid KTH.

Peder Olofsson

Docent vid Karolinska Institutet och specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset. Bioelektronisk medicin, Programledare och chef för avdelningen för kardiovaskulär medicin vid…

Johan Hartman

Professor och läkare, program- och forskningsledare. Avbildning och diagnos av bröstcancer med stöd av artificiell intelligens. Programledare och professor…

Henrik Hult

Professor i matematisk statistik, KTH. Bioelektronisk medicin, Programledare och professor vid avdelningen för matematisk statistik vid KTH.

Mats Danielsson

Programledare Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Professor i medicinsk bildfysik vid KTH.

Staffan Holmin

Professor Karolinska Institutet, överläkare neuroradiologi Karolinska Universitetssjukhuset. Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Programledare och professor vid Karolinska Institutet samt…