Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Impact

Vi medverkar till effektiv kunskap- och tekniköverföring till vården genom att stimulera forskare att skydda sina resultat, arbeta för att underlätta kliniska studier samt genom att erbjuda on-line utbildning.

Utbildning – självstudier on-line med seminarium på plats

Akut strokebehandling inom 24 timmar -beslutstöd med perfusion

De senaste åren har akut strokevård haft en snabb utveckling, särskilt inom radiologisk diagnostik och reperfusionsbehandling. Denna utbildning riktar sig till ST-läkare och specialistläkare som är intresserade av att lära sig mer om stroke och cerebral ischemi. Kursen syftar till att ge kunskap om vårdkedja, utredning och behandling utifrån senaste evidensbaserad kunskap. Kursens upplägg är självstudier samt ett avslutade seminarium på plats i BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset. Kursen är avgiftsfri. 

Utbildningen är LIPUS certifierad och finns med i deras kurskatalog. Läs mer här.

Kursdeltagarna erhåller ett användarkonto till den molnbaserade plattformen Collective Minds Radiology för självstudiematerial och för att kunna gå tillbaka och rekapitulera inhämtad kunskap.

Under varje ämne finns dedikerade videoföreläsningar. Definierade lärandemål finns tillgängliga för varje föreläsning.

Utöver videoföreläsningarna och lärandemålen har 19 kliniska strokefall gjorts tillgängliga på kurssidan, där fallen kan öppnas i en diagnostisk DICOM-visare och granskas som man skulle göra i en klinisk situation. Tillsammans med de kliniska fallen finns förklarande text som anamnes och diagnos. Dessa fall kommer också att ligga till grund för kursens del 2, där vi gemensamt går igenom de kliniska fallen för diskussion och möjlighet att ställa frågor.

Kunskapskontroll:

  • Seminarium med muntlig kunskapskontroll och diskussion.
  • Aktivt deltagande krävs vid seminariet för att erhålla kursintyg.
  • ST-intyg tillhandahålls. 

Sista anmälningsdatum till utbildningen är 13 oktober. Anmälan sker via denna länk

Utbildningen är uppbyggd av inspelade föreläsningar, frågor och kliniska fallstudier samt är tillgänglig dygnet runt. Tanken är att när man har tid kan man göra en liten del i taget på ca 15-30 minuter av totalt ca 16 timmar.

X- Ray illustration of brain stroke – 3d Illustration

Kursen består av två delar. Del 1-självstudier – öppnar 16:e oktober, del 2 – ett fysiskt seminarium i halvklass, äger rum 17:e november på BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Del 1 består av 31 föreläsningar (ca 8 timmar) indelade i områdena: Grundläggande radiologi, Grundläggande neurologi, Neurointervention, Grundläggande DT-teknik, CTP – Fem fall sen trombektomi, Efter endovaskulär reperfusion, Extra material om blödningar, samt av 19 fallstudier (ca 8 timmar).

Del 2 består av ett obligatoriskt seminarium i halvklass där samtliga kurslärare deltar och där fallstudierna diskuteras. Seminariet förutsätter aktivt deltagande som även inkluderar kunskapskontroll. 

Lärare för kursen

Håkan Almqvist, Överläkare, Neuroradiolog, Capio St Göran Röntgen (Kursansvarig)

Åsa Kuntze Söderqvist, Överläkare, PhD, Neuroradiolog och Neurointerventionist. ME Neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Michael Mazya, Överläkare, Docent, Neurolog. ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Staffan Holmin, Vice föreståndare MedTechLabs. Överläkare, Professor. Neurokirurg, Neuroradiolog och Neurointerventionist. ME Neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Related Content

ArtiklarImplementeringNyheter

Övertecknad hybridkurs i akut stroke

I Sverige drabbas årligen över 18 000 personer av akut ischemisk stroke. Med rätt och snabb behandling av stroke räddas både liv…

Nyheter

Två nya forskningsprogram till MedTechLabs

MedTechLabs har beviljat 35 miljoner kronor för två nya medicintekniska forskningsprogram. I det första tas en ny metod fram för att övervaka…

Fredrik Strand on national television SVT
Nyheter

Forskning om AI och bröstcancer i rampljuset

SVT lyfter fram effekterna av forskning om AI för upptäckt av bröstcancer vid mammografi, utförd av MedTechlabs forskare Kevin Smith och Fredrik…

Artiklar

Seminarium | Skydd av AI-tillämpningar

Den 19 april 2023 arrangerade MedTechLabs ett seminarium med fokus på strategier för forskare som vill bli bättre på att identifiera och…

Portrait picture of Mats Danielsson and Staffan Holmin
Nyheter

Seminarium | Från frontlinje till rutinsjukvård

Har vi rätt organisation för den högspecialiserade vården i Sverige med sju universitetssjukhus som just nu befinner sig i dragkamp om de…

Om oss

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som skapar bättre förutsättningar för patienters överlevnad och förbättrad livskvalitet vid hjärt- och kärlsjukdomar,…

Nyheter

Fredrik Strand mottar dubbla forskningsanslag

Tre- och fyraårig finansering av projekt om cancer. Vi gratulerar MedTechLabs forskare Fredrik Strand som nyligen beviljats forskningsmedel både från Vetenskapsrådet och…