Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Implementering

Vi medverkar till effektiv kunskap- och tekniköverföring för implementering i vården genom att stimulera forskare att skydda sina resultat, arbeta för att underlätta kliniska studier samt genom on-line utbildning.

On-line utbildning

Akut strokebehandling inom 24 timmar -beslutstöd med perfusion

Huvudsyftet med denna on-line utbildning är att informera och utbilda om värdet vid perfusion vid utredning av stroke upp till 24 timmar från insjuknandet efter att flera studier publicerades under 2018. Detta kommer att sätta stort fokus på snabb klinisk handläggning och avancerad neuroradiologi av akut stroke även av dem som vaknar med stroke eller sökt sent. Utbildningen ska leda till kostnadseffektiv och snabb spridning av nya verifierade metoder för behandling och diagnos.

Utbildningen riktar sig till ST-läkare i radiologi, röntgensjuksköterskor och annan vårdpersonal i handläggandet av akut stroke. Den syftar till att ge kunskap om hur vårdkedjan och utredning med perfusion ska gå till för att ge patienten vård utifrån senaste evidens. Utbildningen är tillgänglig på Region Stockholms utbildningsportal Lärtorget.

Utbildningen är uppbyggd av text med information, frågor samt korta filmavsnitt och är tillgänglig dygnet runt. Tanken är att när man har tid kan man göra en liten del i taget på ca 15-30 minuter av totalt ca 4 timmar.

X- Ray illustration of brain stroke – 3d Illustration

Relaterat innehåll

Om oss

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som skapar bättre förutsättningar för patienters överlevnad och förbättrad livskvalitet vid hjärt- och kärlsjukdomar,…

Nyheter

Fredrik Strand mottar dubbla forskningsanslag

Tre- och fyraårig finansering av projekt om cancer. Vi gratulerar MedTechLabs forskare Fredrik Strand som nyligen beviljats forskningsmedel både från Vetenskapsrådet och…