Till innehåll på sidan

MedTechLabs i media

Här är en lista med journalistiska artiklar i urval som berör MedTechLabs. En del av artiklarna kan du ladda ner och läsa, andra är länkade.

Forskningscenter i världsklass när läkare och ingenjörer jobbar ihop
2022-03-01 | Dagens industri
"Han vill skapa ett svenskt MIT, ett forskningscenter i världsklass för medicinteknik där korsbefruktningen av KI och KTH, läkare och ingenjörer är en del av hemligheten. "Modellen som vi satt upp och tror på är att ingenjörer och läkare jobbar tätt tillsammans. Vi har som krav att det ska vara ett forskarpar bestående av en ingenjör och en läkare som driver alla projekt", förklarar Niclas Roxhed, föreståndare för Medtechlabs."
Läs mer: pdf (pdf 698 kB)

Bröstcancerforskning på Medtechlabs får fyra miljoner
2022-02-07 | MedTech Magazine
"Fredrik Strand, bröstradiolog och forskare hos Medtechlabs, beviljas medel för forskning om bröstcancer. Fyra miljoner får Fredrik Strand, specialistläkare inom röntgen på Karolinska universitetssjukhuset och forskare på Medtechlabs, från Horizon Europe, som delar ut totalt 60 miljoner kronor till forskningsstöd till deltagare i Radioval-projektet."
Läs mer: link to article  

Irene Svenonius: "Vi har urstarka förutsättningar att förverkliga målet inom life science"
2022-02-07 | MedTech Magazine
"Niklas Roxhed, föreståndare för Medtechlabs jämför life science-klustret i Hagastaden med amerikanska life science-kluster. Och det är just i sådana kluster som förutsättningar för nya idéer genereras och genombrottsteknologier skapas, menar han.
- Det som händer här i Hagastaden, med Karolinska universitetssjukhuset som kyrkan i byn, är spännande. Tankarna går till Kendall Square i Boston, som är en kokande kittel där alla läkemedelsbolag sitter inkilade mellan Harvard och MIT, sa han till Life Science Sweden tidigare i veckan."
Läs mer: link to article  

Planen – Så ska Stockholm bli en ledande life science-stad
2022-02-01 | Life Science Sweden
"Stockholm vill bli värdstad för en av de största internationella kongresserna om medicinteknik. Planen är en del i ambitionen att bli en av de mest framstående regionerna inom life science i världen.
- Det ligger helt i linje med vad Stockholms stad och region vill, säger Niklas Roxhed, forskningsledare för Medtechlabs och biträdande professor på KTH, till Life Science Sweden."
Läs mer: länk till artikel  

Ny skiktröntgen invigd på Karolinska universitetssjukhuset
2021-11-02 | Life Science Sweden
"Under fredagen invigdes världens första kiselbaserade fotonräknande datortomograf på Medtechlabs på Karolinska universitetssjukhuset. Den nya röntgentekniken är den första i världen i sitt slag, och med en högre upplösning i skiktröntgenbilderna kan man förbättra diagnostiken och därmed behandlingsresultat samtidigt som stråldosen sänks.
- Man kan göra pixlarna mindre så det blir bättre upplösning, säger Mats Danielsson, som ligger bakom tekniken."
 Läs mer: länk till artikel  

Forskare utmanar pillren. Målet: ersätta traditionella läkemedel med trådlös bioelektronik
2021-10-19 | Dagens industri
"I början av 2020 startade Peder Olofsson ett nytt tvärvetenskapligt samarbete med KTH inom forskningscentret Medtechlabs där läkare, immunologer, ingenjörer och matematiker samarbetar. "Vi analyserar nervsignaler vid inflammation med sikte på att lägga grunden för att automatiskt styra antiinflammatorisk behandling", berättar han. Försök på patienter med kronisk inflammation pågår redan internationellt. "Kliniska studier av reumatism och inflammatorisk tarmsjukdom visar uppmuntrande preliminära resultat. Men större och bättre designade studier och mer precisa metoder för nervstimulering behövs för att generera säkrare observationer."
Läs mer: pdf (pdf 171 kB)

Världens första fotonräknande datortomograf baserad på kiselteknik
2021-10-07 | Onkologi i Sverige
"Svensk innovativ teknik från Kungliga Tekniska Högskolan testas i en klinisk forskningsmiljö på Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset. Bättre bildkvalité och lägre strålningsdos kan förbättra diagnostiken på en rad områden, bland annat för cancer och hjärt- kärlsjukdomar."
Läs mer: länk till artikel  

AI ger högre precision vid bröstcancerdiagnostik
2021-09-30 | Onkologi i Sverige
"Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en metod baserad på artificiell intelligens (AI) som förbättrar diagnostiken av bröstcancertumörer och möjligheten att förutse risken för återfall. Den förbättrade diagnostiska precisionen kan leda till mer individanpassad behandling för den stora grupp bröstcancerpatienter som har mellanrisktumörer. Resultaten publiceras i tidskriften Annals."
Läs mer: länk till artikel  

Har utvecklat metod för att värdera medicinska patent
2021-09-14 | Life Science Sweden
"Nyligen utförde man en analys av Medtechlabs på uppdrag av KTH. Patent som tagits av forskare från Medtechlabs inom framförallt 3D-skanning jämfördes med patent från tre andra världsledande forskningscentrum inom samma område.
- Det är ett sätt att få ett kvitto på hur bra det går, att göra en nulägesanalys. I det här fallet kunde vi visa att Medtechlabs har patent med väldigt hög sannolikhet att nå högt affärsvärde jämfört med de andra. "
Läs mer: länk till artikel  

Jackpott för forskningen
2021-06-22 | Dagens industri
"Ny studie: Värdet i världsklass på svensk medicinteknik. På samma världsledande toppnivå som Stanford, Harvard, Oxford och Johns Hopkins, där befinner sig svensk forskning inom medicinteknik. Det visar en ny, unik studie av det ekonomiska värdet av forskningspatent."
Läs mer: pdf (pdf 153 kB)

ML mot långtidscovid
2021-04-23 | Voister
"Nu vill forskare vid Karolinska Institutet och KTH:s MedTechLabs lösa sjukdomens gåta med matematiska beräkningar och maskininlärningsalgoritmer."
Läs mer: länk till artikel 

Man kan aldrig slappna av
2021-02-26 | Life Science Sweden
Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör för Region Stockholm och ordförande för Medtechlabs berättar om sin karriär och utmaningarna i sina nuvarande roller.

Läs mer: link to artikel

 
 

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2022-03-14