"He wants to create a Swedish MIT, a world-class research center for medical technology where the cross-fertilization of KI and KTH, doctors and engineers is part of the secret."The model we set up and believe in is that engineers and doctors work closely together. We demand that it be a research couple consisting of an engineer and a doctor who runs all projects," explains Niclas Roxhed, director of Medtechlabs."
"Niklas Roxhed, föreståndare för Medtechlabs jämför life science-klustret i Hagastaden med amerikanska life science-kluster. Och det är just i sådana kluster som förutsättningar för nya idéer genereras och genombrottsteknologier skapas, menar han.
- Det som händer här i Hagastaden, med Karolinska universitetssjukhuset som kyrkan i byn, är spännande. Tankarna går till Kendall Square i Boston, som är en kokande kittel där alla läkemedelsbolag sitter inkilade mellan Harvard och MIT, sa han till Life Science Sweden tidigare i veckan."
"Fredrik Strand, bröstradiolog och forskare hos Medtechlabs, beviljas medel för forskning om bröstcancer. Fyra miljoner får Fredrik Strand, specialistläkare inom röntgen på Karolinska universitetssjukhuset och forskare på Medtechlabs, från Horizon Europe, som delar ut totalt 60 miljoner kronor till forskningsstöd till deltagare i Radioval-projektet."
"Stockholm vill bli värdstad för en av de största internationella kongresserna om medicinteknik. Planen är en del i ambitionen att bli en av de mest framstående regionerna inom life science i världen.
- Det ligger helt i linje med vad Stockholms stad och region vill, säger Niklas Roxhed, forskningsledare för Medtechlabs och biträdande professor på KTH, till Life Science Sweden."
"Under fredagen invigdes världens första kiselbaserade fotonräknande datortomograf på Medtechlabs på Karolinska universitetssjukhuset. Den nya röntgentekniken är den första i världen i sitt slag, och med en högre upplösning i skiktröntgenbilderna kan man förbättra diagnostiken och därmed behandlingsresultat samtidigt som stråldosen sänks.
- Man kan göra pixlarna mindre så det blir bättre upplösning, säger Mats Danielsson, som ligger bakom tekniken."
"Swedish innovative technology from the Royal Institute of Technology is being tested in a clinical research environment at the Bioclinicum, Karolinska University Hospital. Better image quality and lower radiation dose can improve diagnostics in a number of areas, including for cancer and cardiovascular diseases."
"Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en metod baserad på artificiell intelligens (AI) som förbättrar diagnostiken av bröstcancertumörer och möjligheten att förutse risken för återfall. Den förbättrade diagnostiska precisionen kan leda till mer individanpassad behandling för den stora grupp bröstcancerpatienter som har mellanrisktumörer. Resultaten publiceras i tidskriften Annals."
"Nyligen utförde man en analys av Medtechlabs på uppdrag av KTH. Patent som tagits av forskare från Medtechlabs inom framförallt 3D-skanning jämfördes med patent från tre andra världsledande forskningscentrum inom samma område.
- Det är ett sätt att få ett kvitto på hur bra det går, att göra en nulägesanalys. I det här fallet kunde vi visa att Medtechlabs har patent med väldigt hög sannolikhet att nå högt affärsvärde jämfört med de andra. "
"Ny studie: Värdet i världsklass på svensk medicinteknik. På samma världsledande toppnivå som Stanford, Harvard, Oxford och Johns Hopkins, där befinner sig svensk forskning inom medicinteknik. Det visar en ny, unik studie av det ekonomiska värdet av forskningspatent."
"Nu vill forskare vid Karolinska Institutet och KTH:s MedTechLabs lösa sjukdomens gåta med matematiska beräkningar och maskininlärningsalgoritmer."