I Sverige drabbas årligen över 18 000 personer av akut ischemisk stroke. Med rätt och snabb behandling av stroke räddas både liv och den drabbade kan slippa livslång funktionsnedsättning, något som både ger ökad livskvalitet för patienten och spar stora pengar för samhället. De nya behandlingsmöjligheter som kommit fram under det senaste decenniet kräver mer kunskap inom vården, vilket är ett skäl till den nya kursen som ges via MedTechLabs.
Porträttbild och bild från utbildningsvideo med på Håkan Almqvist, överläkare och neuroradiolog på Capio St Göran.
Håkan Almqvist, responsible for the course

I oktober 2023 startade kursen ”Akut stroke, diagnostik och behandling” arrangerad av MedTechLabs. Utbildningen vänder sig till ST-läkare och specialistläkare som vill fortbilda sig inom området för att bättre kunna följa de nationella rekommendationerna och riktlinjerna för undersökning och behandling av stroke och TIA. Den nya kursen erbjöds såväl läkare i Region Stockholm som i andra delar av landet och blev snabbt övertecknad. 

Vi pratade med Håkan Almqvist, överläkare och neuroradiolog på Capio St Göran som är huvudansvarig för kursen. Håkan har arbetat nästa hela sitt yrkesliv med stroke, först på SÖS och senare som neuroradiolog på Karolinska, och följt den moderna utvecklingen hur man kan hitta och eliminera tromber/embolier ända sedan slutet av 90-talet.

Hej Håkan, kan du berätta litet om kursen och varför den ges?

”Kursen syftar till att ge kunskap om nyttan av akut reperfusionsbehandling inom 24 timmar hos flera patientgrupper, inklusive dem med relativt stora etablerade infarkter. Även handläggning och utredning av TIA ingår i kursen. Det största problemet med strokevården är fortfarande att patienterna kommer in för sent, så det är viktigt att alla i samhället vet att det finns hjälp att få och kastar sig på telefonen vid symtom. Men även vi inom vårdkedjan måste vara på tå och veta vad som behövs för patienterna. Man måste våga vara rationell och inkluderande även om det är låg sannolikhet för stroke. För det kan vara svårt att veta om man får rätt i sin bedömning. Läkare behöver se många fall för att bli duktiga i sin bedömning och det tar tid, framför allt på ett mindre sjukhus.”

Hur genomför ni kursen?

”I första omgången erbjuder vi den gratis till 40 deltagare som får ta del av ett trettiotal videoföreläsningar och fallstudiematerial med kommentarer, som vi distribuerar med hjälp av Collective Minds Radiology och deras system för radiologiska bilder. Det är upp till studenten hur mycket tid man lägger ner på den delen men jag skulle säga att det handlar om ungefär två och en halv dag, i egen takt. Utöver detta har vi en obligatorisk fysisk träff i form av seminarium i Stockholm där fallstudier diskuteras. Kunskapskontrollen sker på detta seminarium och det krävs en aktiv medverkan för att erhålla sitt kursintyg.”

Vem kom på idén om denna kurs?

”Vi var många som tidigt uppmärksammade att det saknades fortbildning för de nya undersöknings- och behandlingsformer som växt fram på området. När MedTechLabs drog igång såg man att det finns ett utbildningsbehov inom regionen. Professor Staffan Holmin tillsammans med KTH-professorn Mats Danielsson såg möjligheten att centrumet skulle kunna bidra till och hålla i utbildningen. Redan 2018 började vi spela in delar av det material som nu används på kursen tillsammans med nytt material 2023. Pandemin och frågor runt vilken plattform som skulle användas har gjort att det tagit litet tid.”

Vad tror du har gjort att kursen blivit så populär?

”Kursen motsvarar endast några dagar där man själv väljer när under ca 1 månad. Det påverkar säkert. Men det är upp till studenten hur mycket tid man lägger ner. Jag tror långa kurser blir svårare att attrahera till. Att vi har ett hybridupplägg med självstudier med föreläsningar och kunna bläddra i fall kombinerat med ett fysiskt seminarium med lärarna. En kurs måste också kunna ge både kursintyg samt ST-intyg. Det är nog precis det som många läkare efterfrågar i fortbildningsväg.”

När kommer ni att hålla kursen nästa gång?

”Det här är första gången vi genomför den och vi kommer såklart att vidareutveckla den utifrån den feedback vi får från kursdeltagarna. Sen får vi se hur många gånger per år som är rimligt. Det är också en fråga för Region Stockholm, som denna gång lät läkare från andra regioner gå utan kostnad. Men förhoppningsvis ska vi genomföra kursen även under 2024.”

MedTechLabs har beviljat 35 miljoner kronor för två nya medicintekniska forskningsprogram. I det första tas en ny metod fram för att övervaka syresättningen hos fostret under förlossningen. Det andra ska utveckla en ny metod för tidig diagnostik av hjärnsjukdomar med hjälp av MR-elastografi.

Årets utlysning från MedTechLabs startade i våras och beslutet om att anta två nya forskningsprogram togs av centrumets styrgrupp i början av oktober. Johan Schuber, verkställande föreståndare för MedTechLabs, menar att de beviljade programmen stärker centrumets inriktning på att bedriva forskning som är klinisk relevant.

Dagens metoder för fosterövervakning har svagheter och forskarna i detta nya program siktar på att förbättra dessa för att minska risken för organsvikt hos barnet under förlossningen. Detta är ett viktigt forskningsområde som berör många patienter och förlossningsvården, inte bara i Sverige utan hela världen.  

Programmet ”Kontinuerlig laktatmätning och förebyggande av fetal hypoxi under förlossning” leds av Malin Holzmann, Karolinska Institutet (KI), och Saul Rodriguez Duenas, Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Malin Holzmmann är överläkare vid enheten för graviditet och förlossning vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och docent vid KI. Saul Rodriguez Duenas är universitetslektor vid avdelningen för elektronik och inbyggda system vid KTH. Målet är att åstadkomma en kontinuerlig laktatmätning under förlossningen, vilket skulle innebära en helt ny teknik inom vården med potential att förändra fosterövervakningen I grunden.   

I det andra forskningsprogrammet ligger fokus på att förstå hur hjärnans vävnad förändras när den utsätts för sjukdomar som Alzheimer, Parkinson, MS eller vid hjärntumör. När bromsmediciner för dessa nu blir mer tillgängliga blir det också viktigare tidig upptäckt av sjukdomarna i tid för att kunna bromsa sjukdomsförlopp så effektivt som möjligt.

Programmet ” Klinisk tillämpning av nästa generations hjärnmagnetisk resonanselastografi för neurodegenerativa sjukdomar och hjärntumörer” leds av Rodrigo Moreno, KTH och Tobias Granberg, KI. Rodrigo Moreno är docent och universitetslektor på Institutionen för medicinteknik och hälsosystem vid KTH. Tobias Granberg, är lektor vid avdelningen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. MR-Elastografi (MRE) används redan idag för att diagnostisera leversjukdomar men dess komplexitet har hittills hindrat den kliniska användningen för diagnos av hjärnans sjukdomar. Huvudmålet med detta tvärvetenskapliga program är att göra det möjligt att genomföra MRE även för hjärnan och utvärdera dess kliniska nytta vid neurodegenerativa sjukdomar och hjärntumörer. Projektet omfattar MRE-teknik från bildinsamling och analys till dess användning och utvärdering i kliniska studier. Det slutgiltiga målet är att möjliggöra klinisk implementering i Region Stockholm inom fem år och därmed bidra till bättre behandling för patienter.

Forskningen vid båda programmen beräknas vara i gång i januari 2024.

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för patientnära forskning som ska bidra till genombrott i utvecklingen av medicinteknik med betydelse för sjukvårdens viktiga utmaningar och våra stora folksjukdomar. I samtliga program samarbetar forskare och kliniker med både teknisk och medicinsk kompetens. Centrumet drivs gemensamt av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Johan Schuber
Verkställande föreståndare MedTechLabs

Telefon: 08-790 67 64
E-post: jschuber@kth.se

Webbplats: www.medtechlabs.se

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/medtechlabsstockholm

SVT lyfter fram effekterna av forskning om AI för upptäckt av bröstcancer vid mammografi, utförd av MedTechlabs forskare Kevin Smith och Fredrik Strand. Lancet publicerade också en vetenskaplig artikel av den studie som genomfördes vid Capio Sankt Görans sjukhus i Stockholm.
Fredrik Strand on national television SVT

Vilka skillnader i cancerupptäckt och onödiga återkallelser är resultatet av olika kombinationer av AI och radiologer? Lancet Digital Health har publicerat resultaten av en prospektiv klinisk studie.

MedTechLabs forskare Fredrik Strand är förvånad över hur exakt AI:n var och säger att potentialen för AI att hantera det mesta av bildavläsningen vid mammografi är enorm.

Karin Dembrower är överläkare och medicinskt ansvarig för mammografiavdelningen på Capio S:t Görans sjukhus där den kliniska studien genomfördes. Hon är mycket nöjd med resultatet.

– Vi hittade litet mer cancer och återkallade färre kvinnor som visade sig vara friska, så vi oroade färre kvinnor. Och vi frigör tid för radiologerna att göra annan diagnostik än att titta på vad som är merparten friska kvinnors avbildningar. Vi har lyckats kapa köerna ordentligt, så vi är ett köfritt bröstcentrum nu, berättar hon i inslaget på SVT.

Systemet med AI-stöd för upptäckt av bröstcancer är i funktion sedan sommaren 2023 på St Görans sjukhus i Stockholm.

– Vi har visat att vår AI-teknik fungerar på St Göran och deras utrustning. Men det betyder inte att vilken AI som helst fungerar på all utrustning, så det är något man behöver kontrollera innan den införs, säger Fredrik Strand i samma inslag.

Se tv-inslaget här (på svenska)

Läs artikeln i Lancet Digital Health här (fulltext)

Den 24 augusti fick MedTechLabs äran att  vara en av de medicinska forskningsanläggningar i Stockholm och Uppsala som fick ta emot besök av GE HealthCares högsta ledning. Deras team förklarade att de var glada över att se framstegen i världens första kliniska utvärdering av vår fotonräknande datortomograf med kiseldetektorteknik, här vid BioClinicum.

Peter J Arduini, VD och koncernchef för GE Healthcare uppgav bland annat:

”I början av min karriär på GE HealthCare arbetade jag med datortomografi. Den här veckan var det spännande att få vara i epicentrum för denna spännande innovation, och jag ser fram emot den potentiella omvandling som den kommer att skapa för CT och fördelarna för patienter över hela världen. Fotonräkning har förutsättningar att ytterligare förbättra kapaciteten hos traditionell CT och öka bildprestanda för onkologi, kardiologi, neurologi och många andra kliniska CT-tillämpningar.”

Har vi rätt organisation för den högspecialiserade vården i Sverige med sju universitetssjukhus som just nu befinner sig i dragkamp om de högspecialiserade uppdragen?

Den frågan behandlades på det Almedalsseminarium där Staffan Holmin och Mats Danielsson medverkade: ”Från frontlinje till rutinsjukvård. Hur skapas framtidens spetssjukvård?”. I panelen deltog även Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset, Annika Östman Wernerson, rektor, Karolinska Institutet, Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen.

Portrait picture of Mats Danielsson and Staffan Holmin

Seminariet arrangerades av Karolinska Universitetssjukhuset och Dagens Medicin. Modererade gjorde Nina Hedlund. Här är en webblänk till seminariet (på svenska): https://almedalsveckanplay.info/66956

I avsnitt #121 av Karolinska Institutets podcast Medicinvetarna ger Magnus Boman sin syn på tänkbara användningsområden för och etiska utmaningar vid användning av AI inom medicin och forskning.  

På uppdrag av MedTechLabs styrgrupp gör Magnus Boman för närvarande en kartläggning av behov inom vården när det gäller AI, möjliga synergier mellan forskningscentra samt ger förslag på utbildningar inom området som MedTechLabs bör ansvara för.

Du hittar avsnittet här (på svenska).

Picture of Magnus Boman

Docent Peder Olofsson, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, och forskningsledare för MedTechLabs, får Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor år 2023. Anslaget får han för sin forskning om stimulering av nervsystemet för behandling av åderförkalkning.

Portrait of Peder Olofsson

Hjärt- och kärlsjukdomar, där åderförkalkning är en viktig orsak, är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen. Peder Olofsson kommer att använda anslaget till att undersöka om det är möjligt att minska åderförkalkning genom att stimulera kroppens egna nervreflexer.

”Vårt mål är att utveckla nya behandlingar mot hjärt- och kärlsjukdomar som utnyttjar kroppens egna nervreflexer. Det är viktigt att bättre förstå hur nervsystemet reglerar åderförkalkning och kärlinflammation – viktiga orsaker till hjärtinfarkt och stroke. Det kan öppna för helt nya angreppssätt och specifik behandling av hittills okända sjukdomsmekanismer”, säger Peder Olofsson, i ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden.

Ett nytt centrum som samlar dagens och morgondagens kompetens och teknik inom medicinsk bildteknik. Förväntningarna på Centre of Imaging Research (CIR) och vad det kan åstadkomma för forskning, näringslivssamarbete och klinisk tillämpning är skyhöga. I den här artikeln berättar Daniel Lundqvist som leder centrumet om hur verksamheten ska ta plats i Sverige och internationellt.
Daniel

Daniel Lundqvist blev formellt föreståndare för CIR – Centre for Image Research – i oktober 2022. Betydelsen av det nya centrumet markerades av att såväl Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottesen och Karolinska universitetssjukhusets VD, Björn Zoëga, deltog i invigningen. Merparten av centrumet finns i Karolinska Universitetssjukhusets forskningsbyggnad BioClinicum, som även är väl integrerad med KI. MedTechLabs CT-labb är nu en del av CIR-infrastrukturen. Ett kvarter bort ligger Scilifelab, där det också sker forskning inom bildområdet.

Daniel Lundqvist är hjärnforskare på KI och har en passion för medicinsk infrastruktur. Han berättar att de första tankarna på ett samlat bildcentrum kom redan för över 20 år sedan och att hjärnforskaren Martin Ingvar, tidigare chef för MR Centrum och Staffan Holmin, läkare samt forskningsledare vid MedTechLabs, var bland dem som tidigt började arbeta med att realisera idéerna.

CIR ska samla de bästa instrumenten, plattformarna och teknikerna som finns inom medicinsk avbildning och Daniel har börjat att bygga upp centrumets struktur och inledande verksamhet.

– Förutom samlokaliseringen har vi uppgraderat med det senaste som finns att tillgå inom medicinsk bildteknik. Men jag vill betona att lika viktigt som att ha all den här fina tekniken på samma plats, lika betydelsefullt är det att samla alla experter inom bildområdet, så att de kan samarbeta och lära av varandra, förklarar Daniel.

Genom att samla dessa personer bildar plan fyra i BioClinicum också ett professionellt community som saknar motstycke i världen. CIR kommer med all sannolikhet att bli attraktivt för forskare även internationellt, något som gynnar rekryteringen till forskningsprojekt knutna till centrumet.

Ett mål med CIR är att skapa nytta för användare inom forskning, hälso- och sjukvården och industrin. Genom centrumet blir det möjligt att avsätta resurser för deras gemensamma behov. Ett exempel är en ny plattform för att lagra och dela bilddata, vilket hade varit svårt för de olika användarna att skapa på egen hand.

Verksamheten vid CIR ska bidra till att forskningsresultat omsätts till klinisk verksamhet, så kallad translationell forskning. Det underlättas av den stora närheten till Karolinska universitetssjukhuset som med sina läkare och patienter finns på ett stenkasts avstånd.

CIR bygger till viss del på bildfaciliteter som redan funnit länge på Karolinska institutet och universitetssjukhuset i Solna. Det nya är att man för samman dessa fysiskt. En viktig anledning till att bilda centrumet var just insikten om hur viktigt det är att kunna göra multimodala avbildningar, det vill säga lägga samman olika slags avbildningar. Idag är sådant en logistisk utmaning när faciliteterna finns utspridda på olika platser och det innebär även påfrestningar för patienter eller forskningspersoner när dessa måste flyttas runt. Överraskande sällan kombineras exempelvis också MR, MEG, PET och CT på samma individ, trots att det kan ofta är viktigt att få fram en detaljerad och mångfacetterad helhetsbild. Vid CIR kommer det därför gå att göra en mängd olika avbildningar av levande organs och struktur, funktion och metabolism, med de olika modaliteter av teknik som står till buds och som hela tiden utvecklas. Diagnos och studier av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt avbildning av hjärnan står i fokus. Till exempel kommer NatMEG, en nationell infrastruktur för magnetencefalografi som är en av de mest avancerade i världen, att ingå i centrumet.
En av CIR:s styrkor är att vi har de allra senaste eller till och med morgondagens metoder som vi utvärderar och försöker nyttogöra. Som den nya fotonräknande CT tekniken med kiseldetektorer som nu valideras i MedTechLabs och en ny MR med ultra-hög fältstyrka, så kallad 7-tesla, som finns i Huddinge. – Just nu håller vi på att uppgradera NatMEG med ett förbättrat system för att mäta hjärnaktivitet med ett 128-kanalers system för så kallad on-scalp MEG. Här finns faktiskt det senaste och bästa i världen, berättar Daniel.

Centrumets möjligheter att ge forskare och kliniker mer information om organen utseende, funktion och metabolism kan få stor betydelse för enskilda patienter med svåra sjukdomar. Daniel tar epilepsi som ett exempel:

– I hjärnan kan epileptisk anfallsaktivitet börja som en intensiv aktivering av en mycket liten kortikal region, som sedan breder ut sig över tid och därmed involverar gradvis större och större kortikala områden. Om en patient är i behov av ett kirurgiskt ingrepp för att avlägsna den del av hjärnan där anfallsaktiviteten inleds, så vill man förstås identifiera den exakta startpunkten som så noggrant som möjligt. Med den teknik som finns tillgänglig vid CIR och NatMEG bedömer vi att det blir möjligt att mer exakt hitta anfallsaktivitetens startpunkt och därmed kan metoden också guida neurokirurgen med större säkerhet, säger Daniel.

Ett annat spännande område där CIR kan få en viktig roll är teranostik, som kombinerar terapi och diagnostik. Teranostik använder sig av ett målsökande radioaktivt läkemedel som dels kan identifiera och diagnostisera utbredningen av en cancerform, för att i nästa steg behandla cancern antingen med ett terapeutiskt radioaktivt läkemedel (eller med målsökande onkologisk behandling. Metoden leder framgångsrikt till en förbättrad behandlingseffekt vid cancer med bibehållen livskvalité. Fältet är relativt nytt och under snabb utveckling. Sverige har en internationellt framstående position inom området, och är bland de mest aktiva länderna i Europa, både i att prekliniskt utveckla teranostiska läkemedel till att translatera och delta i kliniska teranostiska studier samt i att initiera dem.

Nationellt finns många kopplingar till CIR och Daniel är redan delaktig i flera svenska samordningsprojekt där fokus ligger på delning och tillgängliggörande av data. Även internationellt blir centrumet en viktig svensk nod för olika forskningssamarbeten, som den europeiska e-infrastrukturen för hjärnforskning, EBRAINS. Genom att synkronisera CIR med EBRAINS kommer det bli lättare för CIRs imagingplattformar och användare att dela och använda data i Europeiska samarbeten mellan forskare, kliniker och industri.

– Det har tagit ett tag att inse vilket fantastiskt kul jobb jag fått och jag är både stolt och ödmjuk inför det här uppdraget. Eftersom jag arbetat med imagingfrågor och imaginginfrastruktur länge så vet jag att det kan bli utmanande och innebär ett stort ansvar. Men det är så spännande att få vara med om att skapa något som innebär nya och unika möjligheter som i slutänden kommer gynna vården och patienterna. Den känslan delar jag med många andra som kommer arbeta här inom CIR, avslutar Daniel.


MedTechLabs har valt Collective Minds Radiology för sin satsning på undervisning inom akut stroke. Avtalet är på tre år och ger utrymme att använda plattformen även för andra områden. Idén är att den nya molntekniken både ska bidra till snabbare implementation av nya behandlingsmetoder och öka intresset för radiologi bland yngre läkare.

MedTechLabs har fokus på de stora folksjukdomarna, som cancer och stroke, och ligger vägg i vägg med nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Ett viktigt mål är att forskningsresultaten ska komma till användning snabbt inom vården. Med molntjänsten från svenska Collective Minds Radiology ska MedTechLabs nu erbjuda den vidareutvecklade e-kursen ”Akut strokebehandling inom 24 timmar – beslutsstöd med perfusion”, under ledning av Håkan Almqvist, överläkare och specialist i neuroradiologi vid Capio St Göran. Målgruppen är studenter på ST-läkarutbildningen inom radiologi samt verksamma radiologer i hela Sverige.

– Samarbetet är ett bra exempel på hur MedTechLabs samarbetar med andra life science-aktörer för att föra ut resultat från forskning och öka implementationen inom den svenska vården. Collective Minds Radiology fick sin start vid KI Innovation och MedTechLabs har sina lokaler och sitt CT-labb i direkt anslutning till Karolinska universitetssjukhuset, fem minuter från sjukhusets kliniska verksamhet, berättar Håkan Almqvist.

Avtalet mellan MedTechLabs och Collective Minds Radiology löper över tre år och innebär att även andra projekt inom MedTechLabs kan utnyttja plattformen för att dela och interagera runt radiologiska bilder på ett säkert sätt. Med en växande äldre befolkning, ökad digitalisering inom hälso- och sjukvården samt de nya möjligheter inom diagnostik som den tekniska utvecklingen åstadkommer blir det viktigt att forskare och kliniker får bättre verktyg att samarbeta runt radiologiska bilder.

– Collective Minds Radiology bildades med visionen att bygga världens största plattform för samarbete inom hälsa, med utgångspunkt inom radiologi. Idag är vi ett nav för samarbete mellan akademin, sjukvården och företagen, som ju alla behöver varandra, förklarar Anders Norell, medgrundare och vd för Collective Minds Radiology.

Med nya framsteg inom den medicinska forskningen ökar även behoven av utbildning där radiologiska bilder är centrala för lärandet. Det råder dock brist på kunniga radiologer i Sverige, vilket är ett problem för hälso- och sjukvården, förklarar Niclas Roxhed, föreståndare för MedTechLabs.

– Genom att lansera vår omarbetade e-kurs på denna moderna plattform hoppas vi även kunna öka intresset för det radiologiska området bland de läkare som nu går sin utbildning. I slutänden är det avgörande för såväl akademin som sjukhusen och medicintekniska företag att vi säkrar morgondagens kompetens inom radiologin, avslutar Niclas Roxhed.

E-kursen ”Akut strokebehandling inom 24 timmar – beslutsstöd med perfusion” kommer att lanseras på Collective Minds Radiologys plattform under året och vara kostnadsfri för vårdpersonal i Region Stockholm samt tillgänglig för hela Norden.

Deadline 7 juni 2023. MedTechLabs tillkännager en utlysning för finansiering av forskningsprogram inom områdena 1) Precisionshälsa och 2) Datadriven forskning inom hälso- och sjukvård.

Forskningen bör vara inriktad på medicinsk teknik med tydliga kliniska tillämpningar för att förebygga och behandla utbredda sjukdomar. Utlysningen öppnar den 4 april och stänger den 7 juni 2023. Den beräknade projektstarten är den 1 januari 2024. Johan Schuber, verkställande direktör för MedTechLabs, ansvarar för processen. 

Läs mer här (text endast på engelska).