Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Datadriven cancerdiagnostik som förändrar vården

Stratipath har flera år tagit plats på listan över Sveriges bästa teknikstartups. På bara fyra år har deras forskningsbaserade AI-produkt antagits av svenska sjukvårdsregioner. Allt började när MedTechLabs-forskarna Mattias Rantalainen och Johan Hartman kopplades samman med entreprenören Fredrik Wetterhall av KI Innovation.

Bild av kvinna som känner efter förändringar i sitt ena bröst.
Picture: Stratipath

Hej Fredrik! För den som inte känner till Stratipath, vilka är ni?

– Stratipath utvecklar AI-baserad precisionsdiagnostik som hjälper läkarna inom sjukvården när de ska välja vilken behandling en cancerpatient ska få. Det finns ju många utmaningar inom sjukvården, vi jobbar inom cancerområdet och där det finns många bra screeningprogram, till exempel för bröstcancer. Men många patienter hamnar i sjukdomsgrupper där man inte kan bedöma hur aggressiv cancern är. De analyser som kan svara på den frågan är både dyra och tidskrävande så långt ifrån alla patienter får tillgång till dem. Det leder till en ojämlik sjukvård, din behandling och diagnos kan variera beroende på var du bor eller vilken vårdgivare du träffar. Så i situationer där det står klart att du har cancer men man kan inte bedöma hur aggressiv den är, där kommer vi in med en diagnostisk lösning som bygger på avancerad artificiell intelligens och djupinlärning. Vår metod är enkel, kostnadseffektiv och snabb. I jämförelse med dagens metoder, som kan ta upp emot flera veckor, så tar vår analys under 30 minuter. Just nu har vi en kund som ska starta upp med vår lösning och deras nuvarande analys tar i genomsnitt 20 dagar. Som patient går du under tiden och väntar på din dom. Den här tiden är extremt stressande för patienterna. Och för de anhöriga, kan tilläggas. Det påverkar även arbetet inom sjukvården, där man är angelägen om att komma igång med behandlingen, att behöva boka om patienter och plocka upp ärendet igen, där det krävs att man läser in sig på patientens sjukdom ännu en gång, skapar mycket merarbete.

Förstår de ni träffar vad ni gör?

– När vi träffar våra kunder inom hälso- och sjukvården så upplever jag att de förstår direkt vad vi gör och vad värdet är med våra lösningar. Andra kan ha litet svårare att förstå då det diagnostiska och onkologiska arbetsflödet är komplext och inget som man ser om man inte arbetar i det. Det som många kommer i kontakt med och som man kanske främst förknippar cancerdiagnostik med är screening/mammografi som syftar till att upptäcka misstänkt cancer. Det är det första och endast ett av många steg innan diagnos och behandling. Vi kommer in när cancern är upptäckt och den grundläggande diagnostiken är gjord och man står inför det viktiga beslutet vilken behandling patienten ska få.

Fredrik Wetterhall, VD and medgrundare av Stratipath.

Var står ni nu och vad har tagit er dit?

– Vi är just nu i situationen att tre svenska regioner använder vår lösning i sin diagnostik och vi får med all sannolikhet in ytterligare vårdgivare under våren. Sen tittar vi på att starta upp försäljning i andra delar av Europa, främst norra Europa. Vi startade 2019 och vi kom in i klinisk drift i april förra året, så vi har funnits i fyra och ett halvt år. Vi var tre som startade bolaget och den första anställde kom in 2020. Nu är vi 16 personer som jobbar här på Nanna Svartz väg i Solna. Under dessa år har vi lärt oss mer om vår produkt används, gjort uppdateringar, valideringsstudier och börjat utveckla fler tillämpningar även utanför bröstcancerområdet. Den stora utmaningen vi står inför nu är att rulla ut internationellt.

Det låter som att det gått ganska snabbt för att vara ett life science-bolag?

– Det krävs ju alltid att man har en regulatoriskt godkänd lösning, det var och är ett stort och omfattande arbete att kunna kvalitetssäkra en produkt. Vi hade förmånen att när vi startade bolaget så var redan mycket på plats. Det gick till så att jag, Johan Hartman, patolog på KS och professor på KI och Mattias Rantalainen, docent på KI möttes via KI innovation. Johan och Mattias och deras forskargrupper hade samarbetat under många år redan så vid den tidpunkten hade de redan lovande resultat, så vi startade inte med ett tomt vitt papper och det är därför som vi kunde få ut en produkt förhållandevis fort.

Var befinner sig Stratipath om fem år?

– Då är vi ett väletablerat bolag och finns på huvudmarknaderna, i Europa och Nordamerika. Men vi får redan nu förfrågningar även utanför dessa regioner så vi har säkert etablerat oss på andra marknader också. Om fem år har vi en breddad produktportfölj, både inom bröst, men även inom andra stora solida cancerdiagnoser så som prostata, colorektal med flera. Vi fokuserar på de stora cancerdiagnoserna då vår teknologi förutsätter tillgång till stora datamängder, dva vår teknologi passar inte lika bra för mer sällsynta cancerformer. Vid den tidpunkten erbjuder vi både prognostiska men också behandlingsprediktiva lösningar. En viktig del i vår utrullning är samarbeten med större företag, som Sectra och amerikanska Prosia och Paige. Det finns även fler företagssamarbeten som är på gång men som jag inte kan nämna nu. Det här är en viktig del för att vi ska kunna få genomslag globalt, dessa samarbeten ger oss möjlighet att nå fler patienter. Vi kommer om fem år att vara över 100 personer och behöver öka teamet både inom R&D och den kommersiella sidan. Idag ligger större delen av kostnadsmassan på R&D. Vi kommer inte heller rymmas i dessa lokaler. Vår ambition är att finnas kvar i Hagastaden, men vi kommer nog också att ha sajter utanför Sverige. Så att vi finns nära våra kunder och för att nå kompetens på andra håll i världen. För det går inte att rekrytera bara här i Sverige om vi ska ha den vassaste kompetensen.

Vad betyder Stratipath i ett större perspektiv för svensk medtech?

– Jag kan nog mest utgå från sjukvårdens sida. Vi kan bidra till en mer jämlik och hållbar sjukvård. För den är ojämlik idag. Det finns olika behandlingar och det finns många under utveckling, många bra. Men alla behandlingar kan inte ges till alla patienter, det finns kostnader och biverkningar som hindrar det. Vi kan bidra till en mer kostnadseffektiv sjukvård och vi kan bidra till att sjukvården kan ge sina patienter rätt behandlingar snabbare. Förhoppningsvis kan vår resa skapa intresse för andra forskare och kliniker att ta sin forskning hela vägen till patient, inspirera dem att kommersialisera sina resultat. Sen är det utan tvivel så att vi har byggt en fin kompetens här i Stratipaths team som jag tror kommer gynna andra medtechbolag.

Delar av Stratipaths teamet på kontoret i Hagastaden.

Vad behövs för att ni och liknande bolag ska kunna utvecklas snabbare än idag?

– Tillgång till kapital. Investeringsklimatet i USA och även i Europa är så annorlunda mot här. Där reser företagen fem till tio gånger mer kapital än vad vi kan göra i Sverige, vilket innebär att de kan utvecklas snabbare. Detta har blivit en ännu större utmaning pga krig och oro i världen som gjort att riskaptiten hos investerare gått ned ännu mer, och många investerare är också rädda för hälsovårdssektorn då det vet att det är svårt och tar tid att införa ny teknik. Sen behöver vi kompetens. Inom just vårt område ser vi att det finns bra kompetens in Sverige, men det finns andra länder som satsar ännu mer. Så vi konkurrerar om talangerna med Asien, Europa och USA. Om vi som land vill att vi ska fortsätta vara världsledande inom tex vår sektor behöver vi säkerställa att vi har världsledande forskningen och utbildning, och att det är attraktivt för talanger att stanna i, eller flytta till, Sverige. En sak som vi i näringslivet behöver ta ansvar för är att vi på riktigt förstår sjukvården och vilka problem och utmaningar som finns och verkligen behöver lösas. Här tycker jag att det finns förbättringspotential och jag tror att nyckel är att bolag ska startas kring problemet de vill lösa och inte runt en teknik de vill hitta användning till. Sen tror jag att Sverige måste se till att sjukvården får bättre möjligheter att anamma ny teknologi. Men detta är knepigt för deras främsta fokus ska ju vara att ta hand om patienterna och jag tror att många inom vården är trötta på olika IT-projekt som aldrig tar sig förbi pilotstadiet. För oss är det viktigt att våra lösningar testas och utvärderas i skarp miljö och inte i någon sidoverksamhet, det är först då vi kan få riktig feedback. Här har vi varit lyckosamma men jag vet många som inte varit det. Nästa utmaning är att skala upp användningen och då krävs det oftast ändring i riktlinjer och ersättningssystem. Förändringar av dessa är ofta ganska långa processer som tar många år, som kräver resurser och en uthållighet som inte många mindre bolag har. Det gör att många vårdgivare sitter fast i gammal teknik när det finns både bättre och billigare alternativ. Det är varken bra för sjukvården, patienter eller företag. Här skulle det vara önskvärt att det gick att göra snabbare förändringar, det skulle alla vinna på. Sedan ska man så klart inte tumma på patientsäkerheten eller att ställa krav på klinisk evidens, men jag tror att alla i samhället skulle vinna på snabbare införande av ny teknik i sjukvården. I Tyskland har man infört DiGA för att snabba på införandet av vissa typer av nya digitala lösningar. Det löser långt ifrån alla problem men kanske kan det vara något för Sverige att ta efter?

Vilken är din bakgrund och vad har gjort att du valt att satsa på Stratipath?

– Jag började en gång på Siemens Elema, med utveckling av intensivvårdsventilatorer. Det som fick mig att stanna inom hälso- och sjukvårdssektorn var att jag behöver ett tydligt och bra syfte med det jag gör. Det har jag haft svårt att hitta inom något annat område än hälsosektorn. Jag började med mjukvaruutveckling på 90-talet och har sedan 25 år tillbaka sysslat med kommersialisering och implementering i sjukvården, både på leverantörs- och vårdgivarsidan. Jag upplever det som väldigt stimulerande att utveckla nya produkter inom sjukvården och se hur det skapar radikal förbättring för både enskilda patienter och sjukvården i stort. Under min karriär har jag startat flera företag baserade på forskning från KI. Det var Mats Ferm på KI innovation som matchade mig med Johan och Mattias, och vi började tillsammans fundera på hur vi kunde hitta en modell så att resultaten från deras forskning kan skapa värde för sjukvården och patienterna. Först tänkte vi oss att det skulle kunna ske genom ett större etablerat bolag, men vi kom fram till att vi skulle kunna nå större impact genom att starta ett eget företag. Vi fattade tycke för varandra, där vi såg att vi hade en bra kompetens tillsammans, kommersiellt, kliniskt och tekniskt, och på den vägen är det. Jag är imponerad av Johan och Mattias som kliniker och forskare som vågar satsa på företagande på detta sätt. För det här är en ny värld för dem, att ta steget från forskning och sjukvård och lägga tid och energi på att bygga upp ett företag, för det ska erkännas att det inte alltid är så lätt. Deras drivkraft är att deras forskning ska komma patienterna till godo.

Vad ser du mest fram emot under 2024?

– Att komma ut bredare och nå fler patienter med våra lösningar. Lära oss mer om hur vår produkt används i sjukvården, i Sverige och internationellt. Se den impact som produkten kan göra. Det är det som är mest belönande för en själv, att få se att den används och gör nytta. Det finns så många bolag, projekt och produkter som inte slår. Sen är det väldigt stimulerande att jobba inom det här området, med den snabba utveckling som pågår. När det kommer till teamet är det en ynnest att få umgås med drivna, högkompetenta människor. Jag är extra stolt att vi har en jämn könsfördelning, många nationaliteter, åldrar och bakgrunder. Alla som jobbar hos oss tror jag gör det för ett högre syfte, det förenklar rekryteringen, och det gör det lättare att kliva ur sängen med ett leende och åka in till kontoret även när det är mörkt och snöstorm ute. Passionen är central och viktig för att alla ska orka. Det är inget kort race vi kör, vi vet att vi kommer att behöva kämpa på under många år.

Fakta om bolaget:
Stratipath är ett svenskt bolag som utvecklar AI-baserad precisionsdiagnostik med målet att radikalt förbättra cancerdiagnostiken, och förutsättningarna för alla som drabbas av cancer. Stratipaths AI-lösningar analyserar vävnadsprover från tumörer och möjliggör mer precisa behandlingsbeslut genom förbättrad och snabbare patientstratifiering inom sjukvård, kliniska prövningar och läkemedelsutveckling. Det gör att fler patienter kan få tillgång till precisionsdiagnostik vilket bidrar till en mer jämlik och hållbar cancersjukvård. Stratipath grundades 2019 och bygger på världsledande akademisk forskning vid Karolinska Institutet. www.stratipath.com