Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Forskare utmanar pillren. Målet: ersätta traditionella läkemedel med trådlös bioelektronik

"I början av 2020 startade Peder Olofsson ett nytt tvärvetenskapligt samarbete med KTH inom forskningscentret Medtechlabs där läkare, immunologer, ingenjörer och matematiker samarbetar. "Vi analyserar nervsignaler vid inflammation med sikte på att lägga grunden för att automatiskt styra antiinflammatorisk behandling", berättar han. Försök på patienter med kronisk inflammation pågår redan internationellt. "Kliniska studier av reumatism och inflammatorisk tarmsjukdom visar uppmuntrande preliminära resultat. Men större och bättre designade studier och mer precisa metoder för nervstimulering behövs för att generera säkrare observationer."