Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Utvärderingskommitté

Här är MedTechLabs utvärderingskommitté för utlysningar under 2024.

Annika Tibell, adjungerad professor, docent, transplantationskirurgi, Karolinska Institutet (ordförande)

Ida Blystad, överläkare neuroradiolog, Radiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, adjungerad docent, Linköpings universitet och Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV)

Marija Cvijovic, professor Tillämpad matematik och statistik, Göteborgs universitet och Chalmers

David Konrad, VD, Funktion Perioperativ Medicin & Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset

Torbjörn Lundh, professor Tillämpad matematik och statistik, Göteborgs universitet och Chalmers