Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Fredrik Strand mottar dubbla forskningsanslag

Tre- och fyraårig finansering av projekt om cancer. Vi gratulerar MedTechLabs forskare Fredrik Strand som nyligen beviljats forskningsmedel både från Vetenskapsrådet och från Cancerfonden.

I oktober beviljades Fredrik Strand 6 000 000 kronor i finansiering från Vetenskapsrådet (fördelat på fyra år) för projektet ”Developing machine learning models for MRI-based precision medicine for breast cancer”. Och i november beviljades han ytterligare 2 400 000 kronor (tre år) från Cancerfonden.