Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Intervju med Funktionsrätt Stockholms Län

Annika Hässler är specialistläkare i allmänmedicin och smärtlindring, tillika reumatiker. I den här intervjun är hennes roll dock som ordförande i Funktionsrätt Stockholms Län, en patient- och funktionsnedsättningsförening som samlar 44 föreningar inom flera olika sjukdomsområden, till exempel hjärt-lungsjukdomar, diabetes, epilepsi och rörelsehinder. Föreningen deltar i MedTechLabs patientråd.

Hej Annika, vad har ni arbetat med inför valet?

– Vi har en stor lansering av ett nytt begrepp, funktionsrättskonsekvensbeskrivning, det krångliga ordet förkortar vi FKB. Den utgår från FN:s konvention för funktionsbegränsningar och kan jämföras med kravet på miljökonsekvensbeskrivningar som finns idag. Vi har gett ut en handbok om FKB som man kan ladda ner på vår hemsida. Vi kommer också jobba med bland annat hälso- och sjukvårdsfrågor hjälpmedel, rehabilitering och kollektivtrafikfrågor.

Vilka utmaningar ser du runt nya behandlingar i vården?

– Idag finns definitivt hinder för att få in de nya metoderna. Det kan ha flera orsaker, som att det är svårt att få till de kliniska studier som behövs. En ny behandling är kanske dyrare och stoppas av detta skäl. Tradition har en ganska stor betydelse, en klinik vill inte alltid byta ut arbetssätt och behandlingar som de vet fungerar. Ibland handlar det om ren okunskap eller en grundläggande brist på intresse för innovationer.

Hur kan ändra på det?

– Det är inte så lätt. Ett sätt är kontinuerlig fortbildning av vårdgivarna, något man annars gärna spar in på. Men där konfronteras deltagarna oundvikligen med det senaste nya och det är mycket viktigt. Att metoden i fråga blir allmänt känd, till exempel via media, kan göra att patienter och patientorganisationer lägger tryck på vården att börja med dessa behandlingar. Pålästa patienter betyder mycket.

Hur kan man få fler att vilja delta i kliniska studier?

Det behövs mer kunskap, att patienter och anhöriga förstår vad dessa innebär. Sen förbiser man vikten av förtroende, det är viktigast av allt. Om patienten känner förtroende för vårdgivaren så är man mer benägen att delta. Med den nya lagen God och nära vård, kan det bli lättare att rekrytera till kliniska studier eftersom lagen går ut på att primärvården ska byggas ut. En utmaning blir då att få sjukhusläkarna att vilja flytta över till primärvården, som redan idag är underbemannad.

Hur ser du på er medverkan i MedTechLabs patientråd?

– Kunskapsutbytet mellan patientföreningar och forskningen behöver vara ömsesidig, vi kan bidra med mycket genom våra erfarenheter. Så det ser jag fram mot i vårt deltagande med centrumet. Sen ser jag möjligheten i att skapa gemensamma seminarier. Jag tror mycket på möten som kommunikationsmetod för att öka kunskapsnivån, det behövs interaktion, inte fina trycksaker.

Läs mer om Funktionsrätt Stockholms Län på deras hemsida.