Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Jul- och nyårshälsningar från MedTechLabs

MedTechLabs har haft ett intensivt men givande år. Här är några av centrumet höjdpunkter.

Centrumets höjdpunkter 2021


1. Det nya CT-labbet öppnade. Fredag den 29 oktober invigdes vårt nya CT-labb på BioClinicum, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Läs mer här
 
2. MedTechLabs Fellows Jeroen Goos och Mats Persson mottog etableringsbidrag från Vetenskapsrådet. Vardera forskningsbidrag uppgår till 4 000 000 kr och sträcker sig över fyra år. Läs mer här och här
 
3. MedTechLabs forskningsledare, Johan Hartman and Mattias Rantalainen, blev beviljade 20 miljoner SEK från Vinnova, för klinisk implementering av nya diagnostiska lösningar baserade på AI för bröstcancerpatologi. Läs mer här
 
4. MedTechLabs forskningsledare Hans Blom och Sigrid Lundberg, nyligen affilierade till MedTechLabs med projektet ”Optisk 3D-mikroskopi för mer effektiv behandling av njursjukdomar”, mottog 1,56 miljoner SEK från Torsten Söderbergs Stiftelse. Läs mer här
 
5. En analys av patentvärdena genererade av forskningsledarna inom Spektral CT-avbildning och Endovaskulära Tekniker inom MedTechLabs visade att dessa är i samma nivå som toppuniversiteten Stanford, Harvard, Oxford och Johns Hopkins. Läs mer här

6. MedTechLabs forskningsledare Peder Olofsson and Henrik Hult mottog en donation från stiftelsen Stockholm Pandemic Resilience för projektet ”Förbättrad diagnosticering av patienter med långtidscovid” inom programmet bioelektronisk medicin. Läs mer här