Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Mats Persson får pris som lovande forskare

Tilldelas Göran Gustafssons Stiftelsens stora pris. Priset tilldelas Mats Persson för att som ung lovande forskare utveckla sin forskning inom området teknisk fysik vid KTH. Forskningsbidraget uppgår till 2 750 000 kr och sträcker sig över tre år.

Om Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan:

Entreprenören och affärsmannen Göran Gustafsson (1919-2003) skapade en förmögenhet från två tomma händer, främst genom fastighetsaffärer. Dels för att ge tillbaka till samhället, dels för att utveckla förutsättningar för människan att förbättra sin omgivning skapade han två större forskningsstiftelser. Dessa har bidragit stort till att utveckla svensk grundforskning, vidga forskningsfälten och stödja unga forskare.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja grundforskning inom teknisk fysik och medicin samt är inriktad mot yngre forskare. Främjandet av grundforskningen sker genom att Stiftelsens styrelse utdelar forskningsbidrag till aktiva framstående forskare vid Uppsala universitet och KTH. Göran Gustafssons donation om ca 135 miljoner kronor år 1986 har nu vuxit till cirka 900 miljoner kronor. Stiftelsen har sedan starten delat ut cirka 300 miljoner kronor för sitt ändamål. I nuläget delar stiftelsen ut 14 miljoner kronor varje år till grundvetenskaplig forskning inom teknisk fysik vid Kungl. tekniska högskolan och Uppsala universitet samt inom medicin vid Uppsala universitet.