Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

MedTechLabs-forskare får anslag från Vinnova

Nya diagnostiska lösningar baserade på AI för bröstcancerpatologi. MSEK 20 beviljat för klinisk implementering. Projektet genomförs i samarbete med företag, regioner och Bröstcancerförbundet.

Goda nyheter! MedTechLabs forskare Mattias Rantalainen, Johan Hartman och kollegor vid Karolinska Institutet har beviljats MSEK 20 från Vinnova för deras forskningsprojekt som syftar till klinisk implementering av AI-baserade beslutsstöd för patologi. Totalt investerar Vinnova MSEK 323 i elva innovationsmiljöer inom precisionshälsa som ska bana väg för en mer förebyggande, träffsäker och jämlik hälso- och sjukvård och bidra till att stärka Sverige som life science-nation. Läs mer här.