Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Planeringsgrupp klinisk infrastruktur

Elisabet Rendahl, senior rådgivare, Region Stockholm (Ordförande)
Lena Lewin, senior rådgivare, Karolinska Insititutet
Mensur Dzabic, tf chef Infrastruktur och produktionsstyrning Medicinsk Diagnostik Karolinska på Karolinska Universitetssjukhuset
Niclas Roxhed, föreståndare MedTechLabs
Johan Schuber, verkställande föreståndare MedTechLabs
Eva-Lena Zachrisson, verksamhetschef Barnradiologi och Neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Karin Dahman Wright, professor, Karolinska Insitutet