Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Styrgrupp

Clara Hellner (ordförande), Forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm
Martin Bergö, prorektor för Karolinska Institutet
Amelie Eriksson Karlström, skolchef, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, vid KTH
Helena Erlandsson Harris, professor vid Karolinska Institutet
Patrik Jarvoll, enhetschef för KERIC – Karolinska Experimental Research and Imaging Centre, verksamhetsansvarig för CIR, Center for Imaging Research
Olof Akre, professor vid Karolinska Institutet, verksamhetschef Tema Cancer, direktör för Forskning, Utbildning och Utveckling (FoUU) vid Karolinska Universitetssjukhuset 
Peter Savolainen, föreståndare för Life Science Technology Platform, KTH