Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Styrgrupp

Clara Hellner (ordförande), Forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm
Martin Bergö, prorektor, Karolinska Institutet
Amelie Eriksson Karlström, skolchef, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH
Helena Erlandsson Harris, professor, Karolinska Institutet
David Konrad, chef, Perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset
Linda Lindskog, verksamhetschef Biobank och Studiestöd, Medicinsk Diagnostik Karolinska, Karolinska Universitetssjukhuset
Birgitta Janerot Sjöberg, FoU-chef inom Bild och funktion, Karolinska Universitetssjukhuset
Peter Savolainen, föreståndare Life Science Technology Platform, KTH