Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Pågående utlysningar

För information om pågående utlysningar från MedTechlabs, se den engelska versionen av hemsidan.

Utlysning för nytt programområde/n stänger 7 juni 2023 – endast på engelska