Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Hans Blom

Docent KTH/SciLifeLab. Optisk 3D-mikroskopi för mer effektiv behandling av njursjukdomar. Docent vid KTH i biofysik.

En ny metod för avancerad 3D-provpreparering och 3D-mikroskopi från KTH-forskning kan effektivisera diagnosen av njursjukdomar.

– Ett enda vävnadsprov ger högupplöst bildmaterial av njuren som direkt kan granskas i tre dimensioner. Den nya 3D-mikroskopin innebär en effektivisering av dagens diagnosprocesser. Vår metod går snabbare att utföra. Vi kan gå från en njurbiopsi till färdiga bilder på fem timmar. I dag tar motsvarande process ett dygn eller mer, säger docent Hans Blom.

I den gamla metoden, där man genom klassisk elektronmikroskopi studerar tunna snitt av vävnadsprover, ger ett snitt bara en bråkdel av hela informationen.
– Därmed kan man lätt missa en njurdiagnos. I vår nya 3D-metod ses hela provet, och det krävs enklare utrustning, mindre tid och mindre handpåläggning. Det behövs bara ett instrument istället för tre, och ett protokoll istället för fyra, förklarar Hans Blom.

Forskargruppen vid KTH avser nu i samarbete med kliniska njurforskare att arbeta med att validera protokollet för bredare klinisk användning.

Hans Blom tog examen i teknisk fysik vid Uppsala universitet, 1998, inklusive studier vid Norges tekniska universitet, Trondheim (94/95), universitetet i Bonn, Tyskland (96/97) och Yokohama National University i Japan (97/98 ). Han tog sin doktorsexamen vid KTH i Biophotonics 2003, ett samarbete med Medical Physics-gruppen vid Karolinska Institutet (98/03). Samtidigt arbetade han också som forskningsingenjör vid Olympus i Tokyo, Japan (02). Mellan 2003-2005 hade en anställning som postdoktor i professor Stefan W. Hells grupp vid Max-Planck-institutet för biofysisk kemi i Göttingen, Tyskland, för att utveckla mikroupplösning med superupplösning för analys av enstaka molekyler. För närvarande är Hans docent i biofysik vid KTH och forskar i superupplösningsavbildning och dess tillämpningar inom livsvetenskaperna. Sedan 2011 arbetar han också som Facility Head vid det nationella centrumet SciLifeLab i Stockholm och stöder svenska forskare som behöver superupplösningsfluorescensbildteknik.