Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Henrik Hult

Professor i matematisk statistik, KTH. Bioelektronisk medicin, Programledare och professor vid avdelningen för matematisk statistik vid KTH.

– Att tillämpa matematisk analys av komplexa patientdata och mätningar av kroppens kommunikation till hjärnan via nervsystemet kan ge oväntade och värdefulla insikter. Våra preliminära analyser har identifierat signaturer i den elektriska aktiviteten i vagusnerven som korrelerar med specifika s.k cytokiner. Analyserna understryker behovet av fortsatt utveckling av nervinterfaceteknologin för att förbättra datakvaliteten och möjliggöra biologiskt relevant analys av vagusnervens elektriska aktivitet vid inflammatorisk sjukdom, säger Henrik Hult. 

Henrik Hult blev civilingenjör i Teknisk Fysik vid KTH 2000 och teknologie doktor i Matematisk Statistik vid KTH 2003. Han har tillbringat ett år som postdoktor vid Köpenhamns Universitet 2004 och ytterligare ett och ett halvt år som postdoktor vid Cornell University 2005-06. Därefter arbetade han som biträdande lektor vid Brown University 2006-08 och därefter en tjänst som lektor vid KTH. Sedan 2015 är han professor vid avdelningen för matematisk statistik vid KTH.