Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Jeroen Goos

MedTechLabs Fellow. Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Biträdande lektor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Vilken forskning utför du vid MedTechLabs?

Fokus för min nystartade forskargrupp är utveckling av nya verktyg för molekylär avbildning och behandling av cancerpatienter. Vi använder syntetiska molekyler, men också biologiska föreningar, som är märkta med radioaktiva isotoper för att direkt rikta in sig på de platser i kroppen där tumörer finns. Några av dessa isotoper kan detekteras med hjälp av diagnostiska avbildningstekniker (t.ex. PET), medan andra isotoper är mer lämpade som markörer för att leverera terapeutiska doser av radioaktivitet som dödar tumörcellerna. Vår huvudforskningslinje syftar till att utveckla minimalt invasiva strategier för strålbehandling av patienter som lider av hjärncancer. Vi använder naturliga peptider och bispecifika antikroppar som kan passera blod-hjärnbarriären (BBB) och sedan specifikt binda till tumörvävnad. I vår andra forskningslinje använder vi avbildningsisotoper för att spåra immunceller i människokroppen under immuncellsterapi.

Vilken inverkan hoppas du få med din forskning?

Sverige har faktiskt det högsta antalet barn med hjärncancer i Europa sett till befolkningsmängd. Jag hoppas att vår forskning kommer att bidra till en betydande minskning av antalet patienter som förlorar kampen mot denna hemska sjukdom. Vi strävar efter att utveckla toppmoderna, långvariga och effektiva behandlingsstrategier för cancerpatienter med minimala biverkningar som avsevärt förbättrar deras chans att överleva och som ger ökad livskvalitet.

När kan resultat från denna forskning nå patienterna?

Närheten till Karolinska universitetssjukhuset och den kombinerade kompetensen inom MedTechLabs skapar en tvärvetenskaplig miljö som möjliggör snabb överföring av prekliniska resultat till kliniska tillämpningar. Även om det alltid är svårt att förutsäga när forskning kommer att komma till praktisk användning, bidrar de utmärkta förhållandena vid MedTechLabs till kliniska studier på kortare sikt och i slutändan godkända kliniska tillämpningar när de nya behandlingarna visat sig framgångsrika.

Vad är din bakgrund och din motivation som forskare?

Jag utbildades som biomedicinsk ingenjör vid Eindhoven University of Technology och erhöll min masterexamen 2009. Jag utförde mina doktorandstudier vid VU University Medical Center i Amsterdam, varefter jag har haft postdoktortjänster vid Radionuclide Center i Amsterdam, vid Monash Institute of Pharmaceutical Sciences i Melbourne, Australien, och vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York. För mig är det viktigt med en yrkeskarriär som gör att jag kan bidra till en bättre värld. Genom att vara cancerforskare hoppas jag kunna göra skillnad i kampen mot cancer, även med små steg.