Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Johan Hartman

Professor och läkare, program- och forskningsledare. Avbildning och diagnos av bröstcancer med stöd av artificiell intelligens. Programledare och professor i tumörpatologi vid , Karolinska Institutet. Patolog vid Södersjukhuset i Stockholm.

– Idag finns det stor variation i bedömningarna av bilder eftersom vi människor bedömer olika. Men AI ska kunna hitta information i bilderna som vi inte kan upptäcka. Det kommer att hjälpa oss mycket i vårt arbete och fler patienter kommer få en tydligare diagnos och därmed rätt behandling, säger Johan Hartman.

Dr. Johan Hartman är professor i tumörpatologi vid Karolinska Institutet och patolog vid Södersjukhuset i Stockholm. Hans forskning fokuserar på precisionspatologi; bildanalys (beräkningspatologi), molekylär cancerprofilering och patientberoende cancermodeller för att förutsäga patientspecifikt läkemedelssvar.