Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Johan Lundberg

MedTechLabs Fellow. Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Biträdande lektor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och läkare vid neuroradiologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Vilken forskning kommer du att bedriva inom MedTechLabs?

Min forskning har hittills främst involverat experimentella endovaskulära ingrepp och avancerade bildstudier. Jag vill fortsättningsvis utveckla celltransplantation med endovaskulära tekniker samt preklinisk avbildning av transplanterade celler och stroke, tillsammans med professor Staffan Holmin. Under pandemin har jag vidare startat forskningsprojekt som involverar klinisk MR-perfusion inspirerad av tidigare prekliniskt arbete i samarbete med flera andra forskargrupper under ledning av docent Malin Jonsson-Fagerlund vid anestesiavdelningen och klinisk avbildning med Dr. Tobias Granberg vid neuroradiologiavdelningen. Dessutom ser jag fram emot att samarbeta med professor Mats Danielsson angående kliniska tillämpningar av den nya datortomografin.

Vilken inverkan hoppas du få med din forskning?

Jag hoppas åstadkomma resultat som förbättrar våra patienters liv. Genom att använda kombinationer av tekniska framsteg eller tillämpa tekniska lösningar från områden utanför medicin på medicinska problem hoppas jag, till viss del, förbättra diagnostiska eller terapeutiska alternativ.

När skulle denna forskning komma till praktisk användning för patienterna?

Vi kommer förhoppningsvis snart att testa trans-kärlväggstekniken för organåtkomst via endovaskulära tekniker i kliniska prövningar. Jag tycker att det är väldigt spännande eftersom vi har arbetat med det projektet sedan 2007. Jag har samarbetat för en snabb MR-sekvens för att beräkna lungperfusion som har hjälpt till att skapa insikter om patofysiologin för covid-19 som redan blivit klinisk praxis.

Vad är din bakgrund och din motivation som forskare?

Jag påbörjade studier vid det medicinska programmet 2002 och kombinerade forskning och studier för att kvalificera mig till min medicinska examen 2009 samt doktorsexamen 2011, båda vid Karolinska Institutet. Sedan dess har jag tillbringat ganska lång tid på föräldraledighet med mina fyra barn, byggt vårt hus i kombination med aktiv läkartjänst och fortsatt forskning. 2015 påbörjade jag ST-programmet i neuroradiologi vid Karolinska universitetssjukhuset. För mig är min primära motivation för fortsatt forskning att lära mig nya saker. Att utforma ett experiment för att förstå mer efter att ha tänkt på ett problem är bland det mest spännande jag nånsin kan tänka mig.