Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Mats Danielsson

Programledare Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Professor i medicinsk bildfysik vid KTH.

– Vårt mål är att MedTechLabs ska bli ett världsledande medicintekniskt forskningscenter där vi tar fram behandlingar som ger nytta för stora patientgrupper. Vi är resultatinriktade och ska verkligen göra skillnad, säger Mats Danielsson.

Mats Danielssons forskargrupp arbetar för närvarande med att utveckla nästa generation datortomografi, som kan generera röntgenbilder som gör det möjligt att upptäcka mycket små cancertumörer. Det gör det också lättare att se hur tumören utvecklas och om den svarar på behandlingen. Tekniken kommer att testas i MedTechLabs.

Mats Danielsson tog sin magisterexamen i teknisk fysik från KTH 1990. Fram till 1996 bedrev han forskning vid CERN i Schweiz och avlade doktorsexamen 1996. Från 1996 till 1998 arbetade Mats Danielsson som postdoktor vid Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA, inom forskningsområdet för detektorer och integrerad elektronik för röntgenbilder. Från 1999 och fram till nu har han varit anställd vid KTH där han för närvarande innehar en position som professor och leder forskargruppen inom medicinsk bildbehandling. Tillsammans med Staffan Holmin vid Karolinska Institutet tog Mats Danielsson initiativet till MedTechLabs och han är nu programansvarig för dess forskningsprogram inom bildåtergivning och minimalt invasiva tekniker tillsammans med Staffan Holmin.

Mats Danielsson grundade vidare Sectra Mamea AB (såldes till Philips 2011), C-RAD (noterat på Nasdaq) och Prismatic Sensors. Mats Danielsson har cirka 50 patent och är medförfattare till över 100 vetenskapliga publikationer i tidskrifter som Medical Physics, Physics in Medicine and Biology, Journal of Medical Imaging and Nature och artiklarna har refererats mer än 4000 gånger.