Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Mats Persson

MedTechLabs Fellow. Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Biträdande lektor vid institutionen för medicinsk bildfysik, KTH.

Vilken forskning bedriver du inom MedTechLabs?

Min forskning fokuserar på nya medicinska röntgenbildtekniker. Nästa stora steg framåt för datortomografin (CT) är introduktionen av fotonräknande detektorer, en teknik som utlovar bilder med bättre diagnostisk kvalitet, lägre stråldos för patienten och förbättrad förmåga att mäta vävnadssammansättning. Målet med denna forskning är att utveckla de databehandlings- och rekonstrueringsmetoder som behövs för att utnyttja den nya hårdvaruteknikens fulla potential, som för närvarande befinner sig i ett prototypstadium. Syftet är att förbättra den kliniska diagnosen. Eftersom detta forskningsområde är mycket tvärvetenskapligt arbetar jag i nära samarbete med hårdvaruutvecklingsgruppen vid vår institution, ledd av Mats Danielsson, forskare i matematik vid KTH, samt med medicinska forskare vid Karolinska Institutet.

Vilken inverkan hoppas du få med din forskning?

Jag hoppas kunna utveckla nästa generation av CT-detektorteknik till en punkt där den kan användas i klinisk praxis och utveckla den databehandling som behövs för att kunna utnyttja alla de olika fördelar som möjliggörs av den nya hårdvaran. Detta kommer att ge läkare röntgenbilder med högre rumsupplösning, mindre buller och bättre mätnoggrannhet. Denna förbättrade noggrannhet kan i sin tur underlätta datadriven radiologiforskning genom att säkerställa reproducerbarhet av kvantitativa mätningar över patientpopulationer och vårdgivare.

När skulle denna forskning komma till praktisk användning för patienterna?

Mitt mål är att de bildtekniker som vi utvecklar nu ska användas kliniskt inom fem år. I ett längre perspektiv har den mycket noggranna fotonräknande CT -teknologin potential att bli standard över hela världen inom de närmaste 10-20 åren och ta medicinsk röntgenavbildning till en ny nivå. Med förbättrad diagnostisk prestanda, lägre stråldos och förbättrad potential för utveckling av såväl datadriven forskning som diagnos.

Vad är din bakgrund och din motivation som forskare?

Jag fick min doktorsexamen i fysik från KTH 2016, på en avhandling om utveckling av fotonräknande kiselbanddetektorer för spektral CT. Efter min doktorsexamen tillbringade jag tre år i USA som postdoktor vid Stanford University och General Electric Research Center, där jag utvecklade prestandamätvärden och databehandlingsalgoritmer för fotonräknande CT. Som fysiker motiveras jag av min önskan att utveckla gränserna för vetenskaplig kunskap och tvärdisciplinärt samarbete för att på så sätt hitta smarta sätt att förbättra medicinsk bildbehandling och därigenom ge hälso- och sjukvårdspersonal bättre verktyg för att förbättra patienters hälsa.