Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Rodrigo Moreno

Programdirektör Klinisk tillämpning av nästa generations elastografi med magnetisk resonans i hjärnan för neurodegenerativa sjukdomar och hjärntumörer. Universitetslektor vid Institutionen för medicinteknik och hälsosystem vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan.
Portrait picture of Rodrigo Moreno

Vilken forskning utför du vid MedTechLabs?

Magnetisk resonanselastografi (MRE) är en metod för magnetisk resonanstomografi (MRI) som uppskattar vävnaders mekaniska egenskaper på ett icke-invasivt sätt. MRE kan användas för att diagnostisera olika hjärnsjukdomar. MRE är ett mycket ungt forskningsområde med stort utrymme för förbättringar. I det här programmet utvecklar vi nästa generations MRE-metoder, med avsikten att implementera dem i klinisk praxis. De nuvarande metoderna ger begränsad mekanisk information om hjärnvävnaden vid en relativt låg bildupplösning. De föreslagna metoderna kommer att ge en bättre mekanisk karaktärisering av vävnader vilket bidrar till en förbättrad diagnos. Med hjälp av ytterligare MR-modaliteter kommer vi dessutom att kunna förstå mekanismen bakom de förändringar i mekaniska egenskaper som beror på sjukdomar bättre. Detta kan i slutändan också leda till bättre behandlingar för patienterna.

Vilken inverkan hoppas du får med din forskning?

Neurodegenerativa sjukdomar och hjärntumörer drabbar miljontals människor världen över. Även om standard-MRI är avgörande för klinisk diagnostik, är den i stort sett begränsad till morfologiska egenskaper. Att förstå hur de mekaniska egenskaperna hos vävnader förändras på grund av sjukdom kan ge värdefull information för att förbättra tidig upptäckt och diagnos. Ett lovande verktyg för detta är MRE. Vi kommer att tillämpa de nya MRE-metoderna i fyra kliniska studier inriktade på Parkinsons sjukdom, multipel skleros, patienter med Alzheimers sjukdom och patienter med hjärntumörer. Olika studier har visat att uppmjukning av hjärnan på grund av dessa neurologiska sjukdomar sker redan innan morfologiska förändringar är synliga. Vårt mål är att gå längre och använda en rikare uppsättning biomekaniska parametrar för att förbättra den tidiga diagnosen av dessa sjukdomar. Metoderna är tillräckligt generella för att kunna tillämpas även på andra hjärnsjukdomar. När det gäller hjärntumörer kan standard-MRE användas för att bestämma det bästa kirurgiska ingreppet för varje enskild patient. Med de nya metoderna förväntar vi oss att kunna extrahera mer information så att kirurgen kan bestämma det lämpligaste ingreppet för, till exempel, utmanande glioblastom.

När kan resultat från denna forskning nå patienterna?

Vi kommer att genomföra fyra olika kliniska studier i detta program, en per patientgrupp. Om avancerad MRE visar sig vara kliniskt relevant i någon av dessa studier kommer vi att börja implementera den i kliniska arbetsflöden på Karolinska Universitetssjukhuset under programmets löptid. Implementeringen kommer att involvera olika intressenter, inklusive patientorganisationer.

Vilken är din bakgrund och vad är din motivation som forskare?

Min bakgrund är inom elektroteknik och datavetenskap. Jag tog min doktorsexamen i datorseende vid Polytechnic University of Catalonia 2010. Jag var först postdoktor och sedan biträdande professor vid Linköpings universitet, 2010-2015. Jag har varit på KTH sedan 2015, då min forskargrupp flyttade från Linköping. År 2020 utsågs jag till biträdande professor vid KTH inom medicinsk bildanalys och magnetisk resonanstomografi vid institutionen för biomedicinsk teknik och hälsosystem (MTH). Min främsta motivation på jobbet är att göra en verklig insats för att förbättra människors liv. I det här projektet kommer vi att ha en unik möjlighet att göra det tillsammans med ett fantastiskt team bestående av 14 ledande forskare från KTH, KI och Lunds universitet.

Kontakta Rodrigo Moreno: rodmore@kth.se