Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Saul Rodriguez Duenas

Programdirektör Kontinuerlig laktatmätning och förebyggande av fetal hypoxi under förlossning. Biträdande professor vid avdelningen för elektronik och inbyggda system vid KTH.
Portrait picture of Saul Rodriguez Duenas

Vilken forskning utför du vid MedTechLabs?

Fosterövervakning under förlossningen syftar till att upptäcka tidiga tecken på utvecklad hypoxi hos fostret, för att undvika irreversibel vävnadsskada. Den fosterövervakningsmetod som för närvarande används under förlossningen består av elektronisk fosterövervakning med kardiotokografi (CTG). Denna metod utvecklades på 1960-talet och har flera begränsningar. Därför kompletteras den med blodprovstagning för att uppskatta pH och/eller laktatkoncentration. Kontinuerlig blodprovstagning på ett foster under förlossningen är opraktiskt och därför behövs nya metoder.

Vårt mål är att utveckla ett icke-invasivt inbyggt system för kontinuerlig laktatövervakning som är baserat på magnetisk induktionsspektroskopi (MIS) och som kan fästas på fostrets skalp under förlossningen. MIS-teknik för kontinuerlig övervakning av hypoxi är en ny metod och flera utmaningar måste lösas innan den kan användas i förlossningsrum. För det första måste man utveckla en miniatyriserad sensorenhet med ultralåg effekt som uppvisar hög känslighet för små variationer i laktatkoncentrationen. Därför krävs en aggressiv användning av avancerad mikroelektronik och kretsdesigntekniker med låg effekt. Vidare begränsar patientsäkerhetsföreskrifterna styrkan på de magnetfält som får användas, vilket innebär allvarliga begränsningar för elektronikkonstruktionen. På samma sätt begränsar EMC-standarder den oavsiktliga elektromagnetiska strålning som en enhet får avge, vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till för en MIS-enhet som kommer att omges av andra medicinska instrument. Slutligen är en robust fästmekanism i skalpen av yttersta vikt för att minska mätartefakter.

Vilken inverkan hoppas du få med din forskning?

Förlossningsrelaterade hypoxiska skador drabbar motsvarande en till två skolklasser per år enbart i Sverige. Ett framgångsrikt program kommer att bidra till en ny metod för att förbättra patientsäkerheten för kvinnor och deras nyfödda barn under förlossningen och minska antalet skadade patienter. Dessutom är MIS för kontinuerlig övervakning av hypoxi en disruptiv teknik som kan komma till användning inom andra medicinska områden, till exempel idrottsmedicin.

När kan resultat från denna forskning nå patienterna?

Syftet med detta program är att demonstrera tekniken i en relevant klinisk miljö (teknologisk mognadsnivå 6). En realistisk tidsram för lansering av en ny medicinteknisk produkt (teknologisk mognadsnivå 9) är cirka +10 år.

Vad är din bakgrund och din motivation som forskare?

Jag är biträdande professor i elektronik med inriktning mot bioelektronik vid avdelningen för elektronik och inbyggda system på KTH. Jag är intresserad av avancerad mikroelektronik för medicinska tillämpningar med särskilt fokus på miniatyrisering och ultralåg strömförbrukning. Min forskning omfattar design av integrerade kretsar för implanterbar kontinuerlig glukosmätning, diagnos av hudmelanomcancer och neuromuskulär elektrisk stimulering, allt i samarbete med industrin.

Kontakta Saul Rodriguez Duenas: saul@kth.se